Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh kiểm soát chặt phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch

Bộ Xây dựng đề nghị UBND một số tỉnh chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm soát nghiêm ngặt việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thành thị, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành thị trong khu vực nội thành về số tầng cao, tỷ lệ xây dựng….

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND một số tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải một số tỉnh, đô thị về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch thành thị, làm việc xây dựng nhằm khắc phục hiện trạng ùn tắc giao thông, chắc chắn trật tự an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng đề nghị một số tỉnh kiểm soát chặt phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thành thị…

Theo đây, thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giao ở Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chắc chắn an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 về việc kiểm soát công tác quản lý quy hoạch thành thị, làm việc xây dựng nhằm khắc phục hiện trạng ùn tắc giao thông, chắc chắn trật tự an toàn giao thông, đối có một số cơ quan chuyên môn về xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị kiểm soát nghiêm ngặt việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thành thị, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành thị trong khu vực nội thành, nội thị về số tầng cao, tỷ lệ xây dựng, hệ số sử dụng đất, qui mô dân số, qui mô đất công trình giao thông, chắc chắn khả năng cung cấp, kết nối giao thông thành thị.

Bên cạnh đây, cần tăng cường kiểm soát công tác lập, quản lý quy hoạch một số khu công nghiệp, khu thành thị dọc theo một số tuyến các con phố quốc lộ, các con phố xa lộ, chắc chắn năng lực thông hành của một số tuyến các con phố. Tăng cường kiểm soát việc chắc chắn quy định về qui mô, số lượng địa điểm đỗ xe trong công trình xây dựng: chung cư, văn phòng, trọng điểm thương mại, khu công nghiệp, trường học, trung tâm y tế; chắc chắn không gian vỉa hè, lối đi dành cho người tản bộ.

Cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thành thị theo quy hoạch, một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông thành thị, dự án vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đặc thù là các con phố sắt thành thị.

Văn bản của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, đối có chủ đầu tư, giải đáp khảo sát, giải đáp kiến trúc, giải đáp giám sát, nhà thầu xây dựng xây dựng công trình cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm về khảo sát, kiến trúc, giám sát, xây dựng và bảo dưỡng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chắc chắn cung cấp một số đề nghị kỹ thuật về an toàn giao thông (độ lún, độ nhám, độ bằng phẳng mặt các con phố, bán kính cong…) theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND một số tỉnh, đô thị báo cáo về công tác quản lý quy hoạch thành thị, làm việc xây dựng chắc chắn trật tự an toàn giao thông ở địa phương và gửi về Bộ trước ngày 15/12/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, một số địa phương phải nêu rõ tình hình lập phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thành thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành thị trong khu vực nội thành, nội thị chắc chắn khả năng cung cấp, kết nối giao thông thành thị. Tình hình lập, quản lý quy hoạch một số khu công nghiệp, khu thành thị dọc theo một số tuyến các con phố quốc lộ, các con phố xa lộ chắc chắn năng lực thông hành của một số tuyến các con phố.

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số thành thị chắc chắn quy định về qui mô, số lượng địa điểm đỗ xe trong công trình xây dựng (chung cư, văn phòng, trọng điểm thương mại, khu công nghiệp, trường học, trung tâm y tế); chắc chắn không gian vỉa hè, lối đi dành cho người tản bộ.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, giám sát ở một số chung cư, thành thị chắc chắn quy định về qui mô, số lượng địa điểm đỗ xe. Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thành thị theo quy hoạch; triển khai một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông thành thị; một số dự án phát triển thành thị, công trình xây dựng tiềm ẩn khả năng gây ùn tắc giao thông thành thị…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/