Buôn bán cổ vật cũng phải có bằng đại học chuyên ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi 1 số quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật di sản văn hóa; điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, bình phục di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; điều kiện kinh doanh làm việc thể thao…

Theo quy định ở khoản 1 Điều 25 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, chủ cửa hàng chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải cung cấp một vài điều kiện sau đấy: Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú ở Việt Nam; Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Có cửa hàng đủ qui mô thích hợp để trưng bày di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Có đủ phương tiện trưng bày, bảo quản và bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nay Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện trên thành “có cửa hàng để trưng bày”; đồng thời bãi bỏ điều kiện “Có đủ phương tiện trưng bày, bảo quản và bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”.

Ảnh minh họa.

Cũng theo Nghị định số 142/2018/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia chỉ được cấp cho người có trình độ đại học trở lên thuộc 1 trong một vài chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc là thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến một vài chuyên ngành đào tạo nêu trên và đã thực hiện làm việc sưu tầm cổ vật. Trước đấy, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP chỉ đề nghị có trình độ chuyên môn hoặc am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Đồng thời, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP cũng cắt giảm điều kiện kinh doanh giám định cổ vật từ 4 điều kiện xuống 2 điều kiện. Theo Nghị định mới thì cơ sở kinh doanh giám định cổ vật chỉ cần chắc chắn một vài điều kiện như: Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định thích hợp có lĩnh vực đã đăng ký; Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về một vài chuyên ngành theo giải đáp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giảm vốn pháp định kinh doanh sản xuất phim

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP quy định vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim là 200.000.000 đồng thay vì 1.000.000.000 đồng như Nghị định số 54/2010/NĐ-CP.

Bên cạnh đây, Nghị định số142/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi về điều kiện kinh doanh làm việc thể thao. Theo quy định mới, cơ sở kinh doanh làm việc thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn: Người giải đáp tập luyện thể thao theo quy định ở Điều 6 của Nghị định này; Nhân viên cứu hộ; Nhân viên y tế thường trực hoặc có văn bản thỏa thuận có cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu người tham dự làm việc thể thao mạo hiểm trong trường hợp cấp thiết.

Đối có điều kiện về người giải đáp tập luyện thể thao, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP quy định, người giải đáp tập luyện thể thao phải cung cấp 1 trong một vài điều kiện sau:

Là huấn luyện viên hoặc vận động viên thích hợp có làm việc thể thao đăng ký kinh doanh có cao cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;

Có bằng cấp về chuyên ngành gym, thể thao từ bậc trung cấp trở lên thích hợp có làm việc thể thao đăng ký kinh doanh;

Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/