Bưu điện Việt Nam hợp tác toàn diện với UBND TP.HCM

Chiều 8/1, Tổng doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam và UBND TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hông phát biểu ở lễ ký kết.

Tham gia buổi lễ này có ông Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trần Vinh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Tổng doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Bưu điện Việt Nam và UBND TP.HCM sẽ hợp tác trong công tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo chọn lọc số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra hai bên còn hợp tác trong công tác cung ứng dịch vụ tài chính bưu chính theo những văn bản của cấp Trung ương và ngành dọc, đồng thời hợp tác trong việc thi công, phát triển những điểm phục vụ bưu chính theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới GĐ 2016 – 2020.

Tổng doanh nghiệp Bưu điện cho biết, đến nay Bưu điện TP.HCM đã phối hợp có 16 sở ngành và 24 quận huyện, Bảo hiểm xã hội, Công an đô thị để triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở địa chỉ theo yêu cầu. Kết quả, từ 6.504 bộ hồ sơ vào năm 2012 đã tăng lên hơn 2,9 triệu hồ sơ vào năm 2017.

Về công tác trả lương bổng hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, đến nay Bưu điện TP đã triển khai ở 24 quận huyện. Hiện hàng tháng đơn vị đang trả cho 203.000 người, có tổng số tiền 1.050 tỷ đồng.

Khung cảnh buổi ký kết.

Phát biểu ở đây, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phân tách cao sự phát triển của tổng doanh nghiệp Bưu điện trong việc phát trả hồ sơ. Theo ông việc ký kết này sẽ có lại hiệu quả cực kỳ thiết thực vừa góp phần cải nhữngh thủ tục hành chính, vừa tận dụng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Trong khi đây Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh rằng: “Đây là câu chuyện rất quan trọng trong cải nhữngh thủ tục hành chính và thi công đô thị thông minh”. Ông cũng yêu cầu Bưu điện TP chọn vị trí để thi công bưu điện xã ở 10 xã cuối cùng của đô thị chưa có mô hình này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/