Các công ty họ Masan gửi bao nhiêu tiền tại Techcombank?

Tổng tiền gửi của những công ty nằm trong “hệ sinh thái” Masan Group là 983,264 tỷ đồng, số tiền này đã giảm 57% so có cuối năm 2017.

Theo báo cáo tài chính bán niên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), số dư và những chuyển nhượng chủ yếu có những bên liên quan tính đến 30/6/2018 (bao gồm những công ty có cổ đông và bên liên quan có thành viên trong HĐQT, người liên quan của thành viên HĐQT, hoặc Ban điều hành/Ban Kiểm soát của ngân hàng) được diễn giải như sau:

Techcombank cho vay đối có CTCP Cửa số nhựa Châu Âu (Eurowindow) số tiền tính đến 30/6 là 511 tỷ đồng, tăng 30% so có cuối năm 2017; phần lãi lương từ khoản vay này là 20,687 tỷ đồng.

Cho vay đối có Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo là 1.014 tỷ đồng, tăng 14% so có cuối năm 2017; phần lãi lương từ khoản vay này là 21,769 tỷ đồng.

Trong kỳ, mệnh giá trái phiếu đầu tư của Techcombank ở CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group) là 70 tỷ đồng, và ở CTCP Masan là 1,165 tỷ đồng.

Tổng tiền gửi của những công ty nằm trong “hệ sinh thái” Masan Group là 983,264 tỷ đồng, giảm 57% so có cuối năm 2017. Trong đây, tiền gửi của Masan Group là 114,634 tỷ đồng; tiền gửi của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo là 365,762 tỷ đồng; Masan Consumer 423 tỷ đồng; Masan Consumer Holdings 6,5 tỷ đồng; Masan Brewery Distribution 10,86 tỷ đồng; Nước khoáng Vĩnh Hảo 28 tỷ đồng;…

Trong khi đây, giá thành lãi cho những khoản tiền gửi nói trên trong 6 tháng đầu năm là 36,156 tỷ đồng. Phần chi lãi lớn nhất cho nhóm những công ty này là Masan Consumer (16,852 tỷ đồng); tiếp đến là Masan Group 7,118 tỷ đồng; và Vinacafe Biên Hòa 6,37 tỷ đồng.

Trong kỳ, cổ tức Techcombank nhận được từ đầu tư dài hạn là 894 tỷ đồng, tăng 151% so có cộng kỳ.

Techcombank và Masan Group có mối liên quan nghiêm ngặt có việc Masan Group là cổ đông lớn nhất có 15% vốn điều lệ ngân hàng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Chủ tịch thứ nhất ở Techcombank hiện là Chủ tịch HĐQT Masan Group.

Sự phát triển của Techcombank và Masan Group có đậm dấu ấn của ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh. Trước đây, tháng 4/2018 ông Hồ Hùng Anh đã rút khỏi địa điểm Phó Chủ tịch Masan Group để cung cấp quy định của Luật những Tổ chức tín dụng mới.

Danh sách Ban lãnh đạo Techcombank ở thời điểm 30/6/2018. Nguồn: BCTC Techcombank.

Theo báo cáo tài chính, đến cuối tháng 6/2018, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 5.196 tỷ đồng, tăng 90% so có cộng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 4.150 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của ngân hàng này từ trước tới nay.

Theo thuyết minh về biến động lợi nhuận của Techcombank, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 2.462 tỷ đồng so có cộng kỳ năm ngoái chủ yếu là do: Thu nhập lãi thuần tăng 644,525 tỷ đồng; Lãi thuần từ làm việc chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 548,939 tỷ đồng; Chi phí dự phòng giảm 1.334 tỷ đồng;…

Thuyết minh biến động lợi nhuận của Techcombank. Nguồn BCTC Techcombank.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/