Cách gọi tới số di động 11 số sau khi chuyển đổi mã mạng

ICTnews – Ví dụ muốn gọi tới số di động 11 số của VinaPhone là 0123.4567890, trước khi đổi mã mạng người dùng quay số 0123.4567890, thì sau khi đổi mã mạng quay số 083.4567890. Tức là chỉ thay mã mạng cũ (123) bằng mã mạng mới (83) khi quay số.

Có dao động 60 triệu thuê bao di động 11 số và dao động 700 thuê bao VSAT chịu sự tác động của kế hoạch. Ảnh: Internet

Theo thảo luận của đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) ngày 29/5, có sự phát triển mau chóng của khoa học và công nghệ, nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới ra đời và phát triển. Trước đấy chỉ có hotline cố định, chưa có hotline di động thì giai đoạn này đã có dịch vụ di động từ 2G, 3G đến 4G và sắp tới là 5G, kết nối Internet vạn vật (IoT)…

Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch kho số để cung cấp xu thế phát triển lâu dài cho phân khúc viễn thông, đề nghị phát triển của nền kinh tế số: giao thông thông minh, y tế thông minh, hệ thống điện lực thông minh… phục vụ nhữngh mạng công nghiệp 4.0, tránh hiện trạng thiếu kho số cho di động trong khi thừa kho số cho cố định.

Với sự cần thiết đây, căn cứ Luật Viễn thông và Nghị định số 25/2011 ngày 06/4/2011, Bộ TT&TT đã ban hành quy hoạch kho số viễn thông kèm theo Thông tư số 22/2014, trong đây điều chỉnh quy hoạch mã vùng và quy hoạch mã mạng.

Việc chuyển đổi mã vùng đã đã đi vào hoạt động vào tháng 8/2017, bước thứ hai là chuyển đổi mã mạng.

Vì vậy, sau khi có sự thống nhất cao của toàn bộ những công ty viễn thông di động, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798 ngày 25/5/2018.

Việc điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông, chuyển đổi mã vùng và chuyển đổi mã mạng như nêu trên là cần thiết và thích hợp có thông lệ quốc tế.

Nội dung chính của kế hoạch là chuyển đổi mã mạng VSAT từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số như sau:

Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018.

Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Tất cả 10 chữ số của thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không nhữngh tân. Ví dụ: muốn gọi tới số di động 10 số của Vinaphone là 091.2345678 thì trước và sau khi đổi mã mạng ta vẫn quay số 091.2345678, không có gì nhữngh tân.

Số thuê bao (7 chữ số cuối) của thuê bao di động 11 số và của thuê bao VSAT được giữ nguyên không nhữngh tân, chỉ nhữngh tân mã mạng.

Ví dụ: muốn gọi tới số di động 11 số của VinaPhone là 0123.4567890, trước khi đổi mã mạng ta quay số 0123.4567890 thì sau khi đổi mã mạng ta quay số 083.4567890. Nghĩa là chỉ thay mã mạng cũ (123) bằng mã mạng mới (83) khi quay số.

Theo báo cáo của những công ty viễn thông thì có dao động 60 triệu thuê bao di động 11 số và dao động 700 thuê bao VSAT chịu sự tác động của kế hoạch.

Các sản phẩm có gắn có mã mạng (ví dụ: card visit, bao bì, biển quảng cáo…), những số hotline lưu giữ trong hotline di động… chịu sự tác động của kế hoạch.

Việc chuyển đổi mã mạng là cần thiết và đem lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhưng có tác động đến công ty viễn thông và người sử dụng.

Bộ TT&TT và những công ty viễn thông thực hiện những nhữngh thức tài liệu, tuyên truyền kết hợp có những nhữngh thức kỹ thuật để hạn chế tối đa tác động, có 4 bước thực hiện như sau: Thông báo rộng rãi trên những phương tiện tài liệu đại chúng trong nước, cơ quan quản lý viễn thông những nước, Liên minh Viễn thông Quốc tế trước thời điểm chuyển đổi dao động 3,5 tháng.

Các công ty viễn thông triển khai việc phát tờ rơi, cung cấp tài liệu cho những đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông về việc chuyển đổi mã mạng; hỗ trợ, hỗ trợ bạn qua tổng đài chăm sóc bạn; cung cấp, hỗ trợ phần mềm cập nhật danh bạ hotline…

Cùng đây, áp dụng quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã mạng cũ hoặc quay số theo mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công.

Duy trì âm thông báo trong thời gian dao động 7,5 tháng kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song.

Trong thời gian này những cuộc gọi quay số theo mã mạng mới được áp dụng thông thường; những cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ sẽ nhận được âm thông báo (bằng 02 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh) cho biết mã mạng đã nhữngh tân và giải đáp quay số theo mã mạng mới.

Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/