Cách tra cứu hóa đơn GTGT Tổng cục thuế trên website điện tử

Tra cứu hóa đơn là việc làm cần thiết để kiểm tra xem công ty đã phát hành hóa đơn thành công chưa hoặc để xác định hóa đơn của đối tác có hợp pháp không. Bạn có thể tra cứu hóa đơn GTGT Tổng cục thuế trên website điện tử như sau:

Cách tra cứu hóa đơn trên website điện tử của Tổng cục thuế:

– Truy cập vào website của Tổng cục thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn


– Tra cứu tài liệu hóa đơn

Vào tài liệu thông báo phát hành hóa đơn => hóa đơn => tổ chức, cá nhân.


Điền mã số thuế công ty cần tra cứu

Ngày phát hành từ: điền dao động thời gian KH cần tra cứu

Sau khi nhập mã chính xác, bấm vào ô Tìm kiếm.

Kéo xuống danh sách thông báo phát hành, kích chuột vào ngày phát hành sẽ hiển thị chi tiết tài liệu cụ thể về hóa đơn bên dưới.– Đối chiếu hóa đơn có kết quả tra cứu để xem hóa đơn hợp pháp hay không

Thông tin 1: Đối chiếu mẫu số hóa đơn

Thông tin 2: Đối chiếu ký hiệu hóa đơn

Thông tin 3: Đối chiếu số lượng phát hành, từ số nào đến số nào.

Thông tin 4: Đối chiếu ngày hóa đơn có ngày bắt đầu được sử dụng xem hợp lý chưa.

Ví dụ: Hóa đơn phát hành từ số 1 đến số 200, nhưng hóa đơn cần tra cứu là số 202 thì hóa đơn này không hợp pháp.

Hóa đơn bắt đầu sử dụng là ngày 30/11/2018, nhưng hóa đơn cần tra cứu là ngày 29/11/2018 thì hóa đơn này không hợp pháp.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/