Cấm sử dụng đất dự án sân golf để xây nhà ở thương mại

Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf đưa ra quy định không được sử dụng đất thi công sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho làm việc kinh doanh sân golf để thi công nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đâyng góp cho dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf, quy định điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư thi công kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối có làm việc đầu tư kinh doanh sân golf.

Dự thảo nêu rõ, đất thi công sân golf phải được mở bán công khai, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, cung cấp 1 vài điều kiện, thủ tục theo quy định ở Nghị định này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, thi công, môi trường và pháp luật có liên quan.

Đề xuất quy định không được sử dụng đất thi công sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho làm việc kinh doanh sân golf để thi công nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. (Ảnh minh họa)

Theo đây, có 6 loại đất không được sử dụng để thi công sân golf gồm:

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đất rừng môi trường xung quanh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,

Đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa 1 vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và cung cấp điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai;

Đất thuộc khu vực bảo vệ di tích hoặc có nhân tố gốc cấu thành di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, trừ trường hợp sử dụng đất ở vùng bao quanh hoặc giáp giới vùng có nhân tố gốc cấu thành di tích không ảnh hưởng đến nhân tố gốc cấu thành di tích, phong cảnh môi trường xung quanh và môi trường – sinh thái của di tích và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc xếp hạng di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đây chấp thuận.

Đất quy hoạch thi công khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thành thị. Đất ở khu vực ven sông, ven biển thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo….

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định không được sử dụng đất thi công sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho làm việc kinh doanh sân golf để thi công nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch thi công sân golf đã phê duyệt để thi công nhà ở thương mại.

Mặt khác, nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf cung cấp điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân golf theo quy định của pháp luật về đất đai và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc kinh doanh làm việc tập luyện và thi đấu golf phải cung cấp 1 vài điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo pháp luật về gym, thể thao.

Đồng thời có cam đoan hỗ trợ tái an cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về đất đai.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/