Home Blog Cận cảnh ‘đất vàng’ nghìn tỷ của Thuận Thảo không ai mua khi đấu giá thu nợ