Căng thẳng OCG: Khi nào cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Hơn 3 tháng kể từ ngày ĐHCĐ thường niên 2018, CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vẫn chưa thể thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do bất đồng nội bộ HĐQT và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND quận Ba Đình

Đang áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, OGC đột nhiên có thêm Chủ tịch HĐQT?

Trước việc DNTN Hà Bảo của ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OGC) có đơn đề nghị giải pháp khẩn cấp tạm thời gửi TAND quận Ba Đình đối có tất cả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/08/2018 của OGC, ngày 03/10/2018 TAND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 1 số đương sự trong vụ kiện Tòa án đang giải quyết.

Theo nghiên cứu của PV, cuộc chiến pháp lý gây chia rẽ nội bộ HĐQT OGC chỉ thực sự bùng lên sau đại hội cổ đông ngày 15/08/2018.

Nhóm 1 số thành viên HĐQT gồm: ông Hà Trọng Nam (Phó Chủ tịch HĐQT, anh trai ông Hà Văn Thắm), bà Nguyễn Thị Lan Hương (thành viên HĐQT) và bà Hoàng Thị Phương Lan (thành viên HĐQT độc lập) đại diện cho ích lợi của ông Hà Văn Thắm, đã có những phản ứng và không đồng tình với kết quả ĐH mặc dù phiên họp Thứ nhất của HĐQT OGC ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 đã bầu Phó Chủ tịch thay thế thành viên bị miễn nhiệm được thông qua có tỉ lệ biểu quyết 100%.

Ngày 06/11 vừa qua, 1 số ông bà này đã tự đứng ra tổ chức cuộc họp HĐQT bất thường trong đây ông Hà Trọng Nam đã bị miễn nhiệm cũng tham dự cuộc họp này đã bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương làm Chủ tịch HĐQT công ty OGC.

Nội bộ Ocean Group ngày càng chia rẽ. Cùng với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án nhân dân quận Ba Đình chưa có hướng giải quyết tiếp theo khiến mọi việc tại Ocean Group đình trệ, không thể hoạt động được.

Khi nào cần áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời?

Trên thực ở, trong quá trình giải quyết 1 vụ án dân sự nhìn chung, phía nguyên đơn (cá nhân, tổ chức) có quyền đề nghị Toà án, nơi đang giải quyết vụ án đây ứng dụng 1 hoặc nhiều giải pháp gọi là “giải pháp khẩn cấp tạm thời” theo thủ tục, trình tự quy định ở Bộ luật Tố tụng dân sự để tạm thời giải quyết đề nghị cấp bách của mình, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn hiện trạng hiện có, tránh việc có thể gây thiệt hại chẳng thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án (sau khi Tòa đã xét xử).

Tuy nhiên việc ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời thiếu cẩn thận có thể dẫn đến các thiệt hại lớn cho bên bị ứng dụng, đặc thù là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Điển hình như trường hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) giai đoạn này.

OGC là đương sự trong vụ việc Chủ công ty tư nhân Hà Bảo đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/8/2018 của OGC.

Theo đây, sau khi thụ lý vụ việc, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã chọn lọc ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời theo đề nghị của Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và được biểu giai đoạn này Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018. Theo đây, Tòa án chọn lọc ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời quy định ở Điều 127 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015:

Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tạm dừng thực hiện 1 số điều: Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Tuy nhiên, việc ra Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT của Tòa án nhân dân quận Ba Đình trong trường hợp này đã bộc lộ nhiều căn cứ cho thấy căn cứ ban hành quyết định này không chặt chẽ:

Thứ nhất, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không có quyền đề nghị Tòa án hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ của OGC.

Theo quy định ở Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì chỉ có cổ đông, nhóm cổ đông được quy định ở khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 mới có quyền đề nghị Tòa án tham khảo, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong khi đây, tất cả cổ phần của OGC có tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo hiện đang bị cơ quan thi hành án ứng dụng giải pháp cưỡng chế kê biên, xử lý để thi hành án (theo Quyết định Cưỡng chế Kê biên, Xử lý Tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/08/2018) và đề nghị không được thực hiện quyền chủ có, quyền cổ đông (quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và 1 số quyền khác phát sinh từ quyền có) cho đến khi Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án đối có Nhà nước (theo Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/08/2018).

Như vậy, căn cứ 1 số văn bản đang có hiệu lực pháp luật của Cơ quan thi hành án được nêu trên, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không được thực hiện quyền cổ đông OGC. Điều đây có nghĩa rằng, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không có quyền đề nghị Tòa án tham khảo, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông OGC cũng như không có quyền đề nghị Tòa án ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời.

Thứ hai, thiếu cơ sở chứng minh việc ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp này là cần thiết.

Căn cứ quy định ở Điều 127 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì giải pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định này sẽ chỉ được ứng dụng nhằm ngăn chặn đối có hành vi làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi đề nghị ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời Người đề nghị không đưa ra được cơ sở và cũng không xuất trình được chứng cứ để chứng minh cho việc nếu không ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc và đến quyền/lợi ích hợp pháp của đương sự.

Ngược lại, việc không ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời sẽ không ảnh hưởng và không liên quan gì đến quá trình giải quyết vụ việc. Quyền và lợi ích của đương sự sẽ chỉ được bảo vệ giả dụ quyền và lợi ích đây là hợp pháp. Như đã nêu trên, tất cả cổ phần của OGC có tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đều đã bị kê biên cưỡng chế xử lý để thi hành án. Vì vậy, không có căn cứ để cho rằng nếu không ứng dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời thì sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và/hoặc Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Trước sự việc kéo dài, Ocean Group đã lên tiếng khẳng định, theo quy chế tài chính của Công ty thì bất kỳ chuyển nhượng nào có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên đều phải được HĐQT thông qua trước khi xác lập, thực hiện. Song, việc phải thi hành Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018, đã dẫn đến việc OGC chẳng thể xác định được số lượng và tư 1 sốh của thành viên HĐQT. Do vậy, HĐQT của OGC cũng chẳng thể họp và chẳng thể thông qua 1 số nội dung phục vụ làm việc sản xuất kinh doanh của mình. Điều này dẫn đến việc đình trệ tất cả 1 số làm việc đầu tư, kinh doanh của OGC và thậm chí dẫn đến việc vi phạm 1 số nghĩa vụ của Doanh nghiệp niêm yết. Đơn cử gần nhất, tuy Báo cáo Tài chính Quý III năm 2018 của OGC đã đã đi vào hoạt động theo quy định nhưng không được HĐQT thông qua theo quy chế tài chính OGC, dẫn tới việc chậm nộp và chậm mở bán tài liệu.

Nếu cứ tiếp tục hiện trạng giai đoạn này, có 1 số báo cáo không đủ điều kiện để mở bán đúng thời gian luật định, rất có thể OGC không chỉ đối mặt có việc bị xử phạt từ 50.000.000 VND đến 70.000.000 VND (theo quy định ở Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013), mà còn đứng trước nguy cơ bị Sở chuyển nhượng chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra chọn lọc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu OGC (chuyển nhượng nửa ngày hoặc chuyển nhượng trong 1 dao động thời gian nhất định), thậm chí hủy niêm yết ép buộc.

Nếu xảy ra, đó sẽ là thiệt hại vô cộng lớn không chỉ đối có OGC mà còn đối có hơn 7.000 cổ đông của OGC.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/