Cấp tín dụng cho ngân hàng khác, VPBank bị “bùng” tiền

Theo báo cáo tài chính bán niên, VPBank đã cấp tín dụng cho 1 vài TCTD khác số tiền là 160,731 tỷ đồng. Đáng chú tâm, có 731 triệu đồng trong số này được VPBank xếp loại nợ có khả năng mất vốn.

Tổng lợi nhuận sau thuế riêng trong quý 2 là 1.415 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VPBank lãi 3.504 tỷ đồng, tăng 25% so có cộng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính bán niên, VPBank đã cấp tín dụng cho 1 vài TCTD khác số tiền là 160,731 tỷ đồng. Đáng chú tâm, có 731 triệu đồng trong số này được VPBank xếp loại nợ có khả năng mất vốn.

VPBank không cho biết cụ thể TCTD nào đã chây ì không trả nợ, nhưng khoản tiền này đã được ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro từ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của VPBank, cho vay bạn tính đến thời điểm 30/6 là 198,719 tỷ đồng. Trong đây, cho vay đối có 1 vài tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước chiếm 95,60%.

Trong tổng dư nợ cho vay của VPBank, nợ trong ngưỡng an toàn chiếm 91%. Nợ có khả năng mất vốn là 1.606 tỷ đồng, chiếm 0,81%.

VPBank đã trích lập dự phòng 3.556 tỷ đồng, trong đây dự phòng chung là 1.443 tỷ đồng, dự phòng cụ thể là 2.112 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, VPBank đang vay của 1 vài tổ chức tín dụng khác là 20.601 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so có cộng kỳ năm ngoái.

Đối có tiền gửi của bạn, đến ngày 30/6/2018, lượng tiền gửi của bạn ở VPBank là 151.302 tỷ đồng, tăng 12% so có cộng kỳ. Trong đây, 88% là tiền gửi có kỳ hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, VPBank đã dùng 2.743 tỷ đồng chi cho nhân viên, tăng 10% so có cộng kỳ. Trong đây có 2.290 tỷ đồng được chi cho lương bổng nhân viên, còn lại là 1 vài khoản chi theo lương bổng và trợ cấp khác.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của VPBank, nhà băng này đạt 9.995 tỷ đồng từ lương bổng lãi và 1 vài khoản lương bổng tương tự trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm là 19.725 tỷ đồng, tăng 18% so có cộng kỳ.

VPBank là 1 trong các ngân hàng có diện tích lớn nhất trong khối 1 vài ngân hàng tư nhân. Vốn điều lệ của ngân hàng đã đạt 15.706 tỷ đồng. Trong đây, gia đình Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng gồm cá nhân ông Dũng, mẹ và vợ ông Dũng đang nắm giữ xấp xỉ 300 triệu cổ phiếu, có tổng giá trị gần 9.000 tỷ đông.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/