Home Blog Cấp tín dụng cho ngân hàng khác, VPBank bị “bùng” tiền