Home Blog Cấp tín dụng cho ngân hàng khác, VPBank cũng dính nợ xấu