Chân dung Chủ tịch mới của Vietinbank Lê Đức Thọ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietinbank) vừa mở bán tài liệu về Nghị quyết HĐQT đối có việc bầu Chủ tịch HĐQT Vietinbank nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Vietinbank nhiệm kỳ 2014-2019; Nghị quyết số 399/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT Vietinbank và Quyết định số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietinbank, HĐQT Vietinbank đã bầu ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 31/10/2018.

Như vậy, kể từ sau khi ông Nguyễn Văn Thắng được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7/2018, ghế Chủ tịch Vietinbank đã chính thức có chủ mới. Việc ông Thọ được bầu làm Chủ tịch để thay thế ông Thắng không nằm ngoài dự báo của giới ngân hàng bấy lâu nay.

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970 ở Phú Thọ. Ông được bổ nhiệm vào địa điểm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank kiêm người đại diện mở bán tài liệu từ năm 2010. Cuối tháng 8/2013, ông Thọ được điều chuyển về giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước và quay lại VietinBank giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sau đây gần 1 năm.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch mới của Vietinbank.

Theo ra mắt của Vietinbank, ông Thọ là Cử nhân, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1987 – 1991); Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản lý Kinh tế (1996 – 1999); Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản lý Kinh tế (2001 – 2005); Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2009 – 2010).

Ông Thọ gắn bó có Vietinbank từ năm 1991 khi còn là Cán bộ Phòng Kế toán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phú và làm việc ở chi nhánh này đến năm 2002 sau khi trải qua nhiều phòng ban khác nhau, trong đây địa điểm cao nhất là Phó trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Tháng 5/2002 ông Thọ làm Cán bộ Phòng Tín dụng Trung dài hạn và Quản lý Dự án Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, rồi lần lượt kinh qua một vài địa điểm: Phó Trưởng phòng Cân đối tổng hợp Ngân Hàng Công Thương Việt Nam; Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Đầu tư Ngân Hàng Công Thương Việt Nam; Trưởng Phòng Đầu tư Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Sau đây, ông Thọ làm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank từ 2010-2013 trước khi được điều chuyển sang làm Chánh văn phòng NHNN.

Với việc ông Thọ chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình, Phó TGĐ Vietinbank sẽ đảm nhận địa điểm Quyền Tổng Giám đốc kể tư ngày 31/10/2018 cho đến khi có chọn lọc khác thay thế.

Cũng theo mở bán của Vietinbank, ông Cát Quang Dương sẽ không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 31/10/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/