Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương – ông Trần Hữu Linh, 42 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý phân khúc từ ngày 12/10

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký chọn lọc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ này, nhận nhiệm vụ ở Tổng cục Quản lý phân khúc(QLTT), ông Linh giữ chức vụ Tổng cục trưởng kể từ ngày 12/10.

Trước khi giữ vi trí Chánh văn phòng Bộ Công Thương từ tháng 6-2016, ông Trần Hữu Linh là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ tài liệu.

Ông Trần Hữu Linh thời điểm nhận chọn lọc Chánh Văn phòng Bộ Công Thương. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Ông Linh là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại và bằng cử nhân Công nghệ tài liệu.

Theo chọn lọc quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của bộ trưởng Bộ Công Thương theo tiêu chuẩn tập trung thống nhất. Tổng cục có không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

Bộ máy tổng cục ở trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, gồm 6 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Vụ Chính sách – Pháp chế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ QLTT.

Tại địa phương, thành lập Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc tổng cục, có đội QLTT cấp huyện trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh thay cho mô hình chi cục trực thuộc Sở Công Thương giai đoạn này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/