Chỉ đạo xử lý gấp Mumuso và các công ty kinh doanh tương tự

Văn phòng Bộ Công Thương vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về việc rà soát, kiểm tra ở những công ty có mô hình kinh doanh tương tự Công ty Mumuso.

Theo thông báo của Văn phòng bộ, căn cứ vào Kết luận kiểm tra số 5520 ngày 1/7/2018 của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, tranh đua và bảo vệ người tiêu dùng ở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam; Xét trên báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc rà soát, kiểm tra ở những công ty có mô hình kinh doanh tương tự Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị như sau:

Vụ Thị trường trong nước chủ trì phối hợp có những đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ rà soát, phân tách những bất cập của chính sách bán hàng pháp luật quản lý hiện hành đối có mô hình kinh doanh theo chuỗi.

Bộ Công Thương sẽ xử lý hành vi vi phạm của Mumuso Việt Nam và rà soát, kiểm tra ở những công ty có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso.

Nghiên cứu, đề xuất có Bộ và những cấp có thẩm quyền những chính sách bán hàng pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối có vận hành của mô hình kinh doanh theo chuỗi tương tự như Mumuso Việt Nam.

Đối có Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng: Khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật tranh đua ở Mumuso Việt Nam theo quy định.

Phối hợp có những đơn vị liên quan theo dõi, giám sát và phân tách vận hành tuân thủ pháp luật tranh đua và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của 1 số công ty có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso Việt Nam.

Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức tiêu dùng của người dân

Còn Cục Quản lý Thị trường: Khẩn trương áp dụng thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính đối có Mumuso Việt Nam, công khai kết quả xử lý.

Chỉ đạo những Chi cục Quản lý phân khúc rà soát, kiểm tra vận hành những chuỗi cửa hàng kinh doanh theo mô hình tương tự Mumuso Việt Nam trên phạm vi cả nước;

Kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ phương án xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong vận hành của những công ty có mô hình tương tự Mumuso Việt Nam.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/