Chi tặng hoa đón khách sân bay tối đa 500.000 đồng mỗi người

Theo quy định của Bộ Tài chính, chi tặng hoa ở sân bay đối có khách hạng đặc trưng; tặng hoa trưởng đoàn khách hạng A, hạng B thì mức chi là 500.000 đồng/người.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Nguồn chi phí thực hiện 1 vài nội dung trên là từ ngân sách nhà nước; nguồn thu từ vận hành sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; 1 vài khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của 1 vài tổ chức, công ty, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra là nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Việc đài thọ cho 1 vài đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc ở Việt Nam thích hợp có thông lệ quốc tế trên cơ sở nguyên tắc đối đẳng do cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp đoàn kiến nghị, quy định trong kế hoạch, đề án đón đoàn.

Ảnh minh họa

Liên quan đến chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam sẽ do Việt Nam chi tất cả giá thành trong nước. Cụ thể, chi tặng hoa ở sân bay đối có khách hạng đặc trưng; tặng hoa trưởng đoàn khách hạng A, hạng B thì mức chi là 500.000 đồng/người. Chi thuê phòng chờ ở sân bay tiến hành đối có khách hạng đặc trưng, khách hạng A, khách hạng B. Giá thuê phòng chờ chi trả căn cứ theo hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Đối có nguyên tắc xe xế hộp đưa, đón khách, Thông tư quy định: Khách hạng đặc trưng: Sử dụng xe lễ tân Nhà nước theo quy chế của Bộ Ngoại giao và 1 vài quy định hiện hành có liên quan.

Đoàn là khách hạng A: Trưởng đoàn bố trí 1 xe riêng. Phó đoàn và đoàn viên 3 người/1 xe. Riêng trường hợp phó đoàn và đoàn viên là cấp Bộ trưởng bố trí 01 người/xe, phó đoàn và đoàn viên là cấp Thứ trưởng và tương đương 2 người/xe. Đoàn tuỳ tùng đi xe nhiều chỗ ngồi.

Đoàn là khách hạng B, hạng C: Trưởng đoàn bố trí 1 xe riêng. Riêng trường hợp phó đoàn là cấp thứ trưởng và cấp tương đương bố trí 02 người/xe. Các đoàn viên trong đoàn đi xe nhiều chỗ ngồi.

Tiêu chuẩn xe hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường: Thực hiện theo quy định ở Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và do Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm phương tiện thực hiện nhiệm vụ; Giá thuê xe được chi trả căn cứ vào hợp đồng thuê xe và hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề chỗ ở, nguyên tắc thuê chỗ ở của khách hạng đặc trưng do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Đối có đoàn là khách hạng A, trưởng đoàn là 5,5 triệu đồng/người/ngày; phó đoàn là 4,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên là 3,5 triệu đồng/người/ngày.

Trường hợp đoàn là khách hạng B thì mức chi cho trưởng đoàn, phó đoàn là 4,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên là 2,8 triệu đồng/người/ngày.

Đối có đoàn khách hạng C, trưởng đoàn là 2,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên là 1,8 triệu đồng/người/ngày. Khách mời quốc tế khác là 800 nghìn đồng/người/ngày.

Đối có chi dịch thuật, Thông tư quy định, về chi biên dịch: Biên dịch 1 trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc sang Tiếng Việt (gồm: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha): 150.000 đồng/trang (350 từ); Biên dịch Tiếng Việt sang 1 trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc: 180.000 đồng/trang (350 từ);…

Thông tư quy định cụ thể về chi dịch nói, dịch nói bình thường: 250.000 đồng/giờ/người, tương đương 2.000.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng; Dịch đuổi (dịch đồng thời): 500.000 đồng/giờ/người, tương đương 4.000.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng.

Trường hợp phải thuê phiên dịch tham dự đón tiếp đoàn khách tham dự hội nghị quốc tế, thì tùy trường hợp cụ thể, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chọn lọc việc chi trả 1 vài khoản giá thành di chuyển (nếu có), phòng nghỉ, nguyên tắc ăn mỗi ngày của người phiên dịch tối đa bằng chế độ đón tiếp đối có đoàn viên của đoàn khách nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/