Chính phủ rà soát vị trí trạm thu phí, loại bỏ chi phí bất hợp lý BOT giao thông

Về tồn ở cần giải quyết của 1 vài công trình giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã và đang triển khai, khẩn trương quyết toán 1 vài dự án đã đã đi vào vận hành để xác định phương án tài chính và thời gian thu phí sử dụng dịch vụ chính thức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách bán hàng pháp luật về đầu tư và khai thác 1 vài công trình giao thông theo hình thức hợp đồng thi công – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Để đã đi vào vận hành chính sách bán hàng, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác 1 vài công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng và hình thức đối tác công tư (PPP) nhìn chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện 1 số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới.

Căn cứ các nhiệm vụ, biện pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về 1 số nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đã đi vào vận hành và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bán hàng pháp luật về đầu tư và khai thác 1 vài công trình giao thông theo hình thức BOT.

Quy định nghiêm ngặt tiêu chí chọn lọc dự án đầu tư

Nghị quyết nêu rõ, triển khai 1 vài phương án xử lý kịp thời các tồn ở, yếu kém và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của 1 vài tổ chức, cá nhân để xảy ra mặt khuyết, vi phạm. Báo cáo tổng hợp tổng kết việc triển khai thực hiện 1 vài mô hình đầu tư theo hình thức PPP của Chính phủ bao gồm toàn bộ 1 vài ngành chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2018.

Về 1 số vấn đề chính còn tồn ở của cơ chế, chính sách bán hàng, pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP, trong đây có hình thức hợp đồng BOT cần tìm hiểu để tập trung tháo gỡ và đã đi vào vận hành: Quy định nghiêm ngặt về tiêu chí chọn lọc dự án để đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng và hình thức đầu tư PPP nhìn chung; bổ sung quy định về tiêu chí để phân tích năng lực tài chính của nhà đầu tư, tìm hiểu quy định mức vốn chủ có thích hợp có tính chất, đặc điểm của từng nhóm dự án, thích hợp có chủ trương huy động nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đây, rà soát quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý kinh phí đầu tư thi công, vận hành, khai thác 1 vài công trình theo hợp đồng BOT trong đây tập trung sâu về 1 vài dự án giao thông; sửa đổi, rà soát, thi công và ban hành định mức, đơn giá và ra mắt chỉ số giá thị trường thích hợp có điều kiện thực ở, loại bỏ kinh phí bất hợp lý của 1 vài trạm BOT.

Quy định trách nhiệm (bao gồm cả hình thức xử lý vi phạm) của cơ quan nhà nước trong thực hiện quy trình đầu tư, khai thác 1 vài dự án giao thông đầu tư theo hợp đồng BOT;…

Rà soát tổng thể địa điểm đặt trạm thu phí

Về tồn ở cần giải quyết của 1 vài công trình giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã và đang triển khai, khẩn trương quyết toán 1 vài dự án đã đã đi vào vận hành để xác định phương án tài chính và thời gian thu phí sử dụng dịch vụ chính thức; tháo gỡ gặp khó, vướng mắc cho 1 vài nhà đầu tư; thực hiện đúng cam đoan của Nhà nước có nhà đầu tư về phần vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái an cư; Thực hiện nghiêm túc 1 vài điều khoản về chắc chắn đầu tư nhằm bảo đảm khả năng thu hồi vốn của 1 vài dự án.

Hoàn thiện việc rà soát tổng thể về địa điểm đặt trạm, chính sách bán hàng miễn giảm giá ở toàn bộ 1 vài trạm thu phí dịch vụ sử dụng các con phố bộ và quản lý doanh thu nghiêm ngặt để có các biện pháp đồng bộ, kịp thời, thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

Xây dựng và ban hành tiêu chí thành lập trạm thu phí dịch vụ và nhà điều hành của 1 vài dự án nhằm chắc chắn tính kinh tế, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư (trong đây có tìm hiểu, phân tích sự hợp lý, cơ sở khoa học của quy định khoảng 1 vàih giữa 2 trạm), thi công mức phí thích hợp, tiến hành công nghệ hiện đại (thu phí dịch vụ sử dụng các con phố bộ theo hình thức tự động không dừng); chắc chắn việc thu phí gắn có đoạn các con phố thực ở được đầu tư và người dân có quyền chọn lọc giữa việc sử dụng dịch vụ không phải trả phí và dịch vụ phải trả phí.

Xây dựng và ban hành khung nguyên tắc chung làm cơ sở thực hiện đấu thầu chọn lọc nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, tránh hiện trạng độc quyền trong thu phí dịch vụ, giám sát doanh thu của 1 vài trạm và bảo đảm tính tranh đua, công khai, minh bạch trong vận hành thu phí. Từ năm 2019, triển khai đồng bộ thu phí dịch vụ không dừng đối có toàn bộ 1 vài tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/