Cho phép thanh toán Nhân dân tệ ở biên giới Việt-Trung

Thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam, Trung Quốc có vận hành thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc có thể dùng ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc Nhân dân tệ (CNY) trong chi trả hàng hóa, dịch vụ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 19 giải đáp về quản lý ngoại hối đối có vận hành thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 12/10/2018.

Từ ngày 12/10 được phép dùng Nhân dân tệ để chi trả ở biên giới Việt – Trung

Theo đây, thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam, thương nhân, cư dân biên giới Trung Quốc có vận hành thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc có thể dùng ngoại tệ tự do chuyển đổi, Việt Nam đồng (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY) trong chi trả hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, đối tượng tiến hành của thông tư còn có ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép vận hành ngoại hối ở Việt Nam (được gọi là ngân hàng được phép trong Thông tư); Chi nhánh của ngân hàng được phép đặt ở vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc (được gọi là chi nhánh ngân hàng biên giới trong Thông tư); Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu một sốh ly ở một số cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan ở vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc và một số tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vận hành chi trả trong thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/