Chống chuyển giá: Lo phải đóng thêm trăm tỷ tiền thuế, tập đoàn đồng loạt kêu khó

Với việc khống chế giá thành lãi vay được trừ khi tính thuế lương DN, 1 vài DN lo ngại sẽ phải đâyng thêm hàng trăm tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ là rất lớn.

Nghị định 20/2017 về chuyển nhượng liên kết đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cho chính doanh nghiệp (DN) nội thay vì mục tiêu hạn chế chuyển giá trong khối doanh nghiệp FDI như ban đầu. Đặc biệt, có việc khống chế giá thành lãi vay được trừ khi tính thuế lương DN, 1 vài DN lo ngại sẽ phải đâyng thêm hàng trăm tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ là rất lớn.

Các ông lớn lo lắng

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) quy định về Quản lý thuế đối có 1 vài doanh nghiệp có chuyển nhượng liên kết có mục tiêu chống chuyển giá. Nghị định 20 có hiệu lực thi hành từ 1/5/2017 nhằm tránh thất thu thuế. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 giải đáp Nghị định này, bởi thế, Nghị định này sẽ chính thức ảnh hướng đến số thuế phải nộp năm 2018 của 1 vài DN.

Đáng chú tâm, nội dung gây nhiều tranh cãi về khống chế giá thành lãi vay theo hướng “Tổng giá thành lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định lương chịu thuế lương doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ làm việc kinh doanh cộng có giá thành lãi vay, giá thành khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Nhiều DN lo lắng, nghiệp vụ cho vay lại bình thường bị gánh thêm 1 khoản thuế lớn.

Có nghĩa, doanh nghiệp A. làm việc theo mô hình doanh nghiệp mẹ – con có lợi nhuận thuần chưa trừ giá thành là 100 đồng thì tổng giá thành lãi vay không được quá 20 đồng. Nếu vượt quá mức này thì giá thành lãi vay đây không được tính là giá thành hợp lệ và không được trừ khi tính thuế lương doanh nghiệp..

Khi đây, nhiều chuyên gia cảnh báo 1 số quy định ở Nghị định 20 có thể khiến cho nhiều DN trong nước bất lợi. Đến khi quy định này thực thi, nhiều tập đoàn, DN lớn trong nước bắt đầu “thấm” các điểm hạn chế của Nghị định 20.

Hồi tháng 4 năm nay, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký văn bản gửi Bộ Tài chính kêu khó vì các vướng mắc của Nghị định 20, nhất là việc khống chế lãi vay khống chế giá thành lãi vay. Theo đây, EVN thực hiện ký hợp đồng cam đoan vay có 1 vài đơn vị thành viên trong trường hợp không được 1 vài tổ chức cho vay hoặc Bên bảo lãnh cho vay chấp nhận chuyển đổi chủ thể vay theo quy định ở Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính EVN.

Bản chất 1 vài chuyển nhượng liên kết có tính chất “cho vay lại” như nêu trên giữa EVN và 1 vài đơn vị thành viên được thực hiện theo quy định của Chính phủ và tuân thủ qui định giá phân khúc.

Tập đoàn Điện lực lo ngại: Nếu tính giới hạn giá thành lãi vay như quy định ở Nghị định 20 thì ảnh hưởng đến tình hình tài chính của EVN và 1 vài Tổng Công ty (đặc biệt là 1 vài Tổng doanh nghiệp phát điện) là rất lớn, gây gặp khó trong cân đối vốn đầu tư của EVN khi thực hiện đầu tư dự án điện theo Quy hoạch của Chính phủ.

Theo EVN, trong trường hợp phải ứng dụng quy định này ở EVN và 1 vài đơn vị thành viên, 1 vài Tổng doanh nghiệp phát điện phát sinh số thuế TNDN phải nộp tăng rất lớn. Cụ thể: EVN GENCO 1 nộp thuế lương doanh nghiệp tăng dao động 339 tỷ đồng; EVN GENCO 3 tăng dao động 212 tỷ đồng.

Trong khi đây, nếu chiếu theo theo quy định ở Luật thuế lương doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 71/2014/QH13, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu cung cấp đủ 1 vài điều kiện sau đây: “a) Khoản chi thực ở phát sinh liên quan đến làm việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… ; và b) Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, 1 vài khoản giá thành lãi vay của EVN 1 vài đơn vị thành viên đủ điều kiện là giá thành được trừ khi xác định lương chịu thuế TNDN.

Tổng doanh nghiệp Lắp máy Việt Nam – LILAMA (Bộ Xây dựng) cũng chịu cảnh tương tự. Theo đây, LILAMA và 1 vài doanh nghiệp có quan hệ liên kết đều làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, cộng chịu 1 mức thuế suất thuế TNDN nên không có động cơ chuyển giá nhằm mục đích hưởng lợi về Thuế TNDN. Cùng có đây, giá thành lãi vay của tổng doanh nghiệp phát sinh thực ở từ việc vay vốn ở 1 vài tổ chức tín dụng, theo giá phân khúc, có hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo 1 vài quy định hiện hành của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

“Do vậy, việc quy định về mức trần trên tổng giá thành lãi vay được trừ (bao gồm cả 1 vài chuyển nhượng liên kết và 1 vài chuyển nhượng độc lập) như trên là chưa thích hợp có bản chất, mục đích của việc quản lý thuế đối có 1 vài chuyển nhượng liên kết”, LILAMA nếu nguyên nhân có Bộ Tài chính.

Nếu thực hiện theo quy định mới về giá thành lãi vay như đã nêu trên, LILAMA lo lắng tình hình tài chính của LILAMA sẽ càng phát triển thành gặp khó hơn, nhiều doanh nghiệp sẽ khó có thể vượt qua trong GĐ gặp khó GĐ này.

Từ đây LILAMA cảnh báo: “Có các doanh nghiệp dương lợi nhuận kế toán trước thuế nhưng sau khi nộp thuế TNDN sẽ âm lợi nhuận và có các doanh nghiệp âm lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn phải nộp thuế lương doanh nghiệp, dẫn đến tăng lỗ nhiều hơn”.

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng cho rằng: Việc quy định về mức trần trên tổng giá thành lãi vay được trừ, bao gồm cả 1 vài chuyển nhượng liên kết và 1 vài chuyển nhượng độc lập như trên là chưa thích hợp có bản chất, mục đích của việc quản lý thuế đối có chuyển nhượng liên kết.

Tổng doanh nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cũng chịu chung số phận và phải gửi văn bản gửi Bộ Tài chính yêu cầu giải đáp thêm.

Lo ngại chuyển giá là thực ở mà nhất là ở khu vực FDI

Xem lại các điểm bất hợp lý

Nhiều DN tư nhân trong nước cũng đang lo lắng trước quy định của Nghị định 20. Chủ đầu tư 1 quần thể du lịch – vui chơi giải trí cho hay: Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn từ 1 vài cổ đông đâyng góp, huy động từ 1 vài DN về động từ 1 vài đối tác có quan hệ liên kết vay từ 1 vài tổ chức tín dụng. Những năm đầu việc lôi kéo khách hàng tuy đã đạt kết quả hơn mong đợi nhưng do chỉ vì chủ yếu từ vốn vay, phải trả có lãi suất cao nên Công ty chưa lãi để có thể thực hiện như quy định ở Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

“Năm 2017 và dao động 2 đến 3 năm tới để thực hiện đúng quy định ở Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì DN sẽ không tính vào giá thành sản xuất kinh doanh của phần lãi vay >= 20% EBITDA sẽ là không chỉ làm gặp khó cho doanh nghiệp mà còn không hợp lý bởi doanh nghiệp hoàn toàn không có dấu hiệu của việc chuyển lương chịu thuế từ DN ở vùng đặc biệt gặp khó sang DN khác không ở vùng đặc biệt gặp khó có mức thuế cao hơn, hoàn toàn không phạm tổn hại đến 1 vài nghĩa vụ của DN có Nhà nước”, doanh nghiệp này lo ngại.

Vì thế, Công ty này kiến nghị chưa (không) ứng dụng khống chế giá thành lãi vay mật độ >= 20% EBITDA đối có dự án đầu tư lớn ở vùng đặc biệt gặp khó mà thực chất là hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển giá, làm giảm nghĩa vụ thuế có ngân sách Nhà nước, hoặc cho phép doanh nghiệp được phân bổ lại vay theo doanh thu của dự án theo thời gian làm việc của dự án được ghi trên giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho doanh nghiệp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng: Đối có chuyển nhượng “cho vay lại” là nghiệp vụ đặc thù của EVN được Chính phủ chấp thuận có giá chuyển nhượng theo qui định phân khúc, 1 vài đơn vị thành viên của EVN không phải ứng dụng 1 vài nội dung liên quan đến giới hạn giá thành lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định lương chịu thuế lương doanh nghiệp như quy định ở Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Nguồn: Hoài Nam/vietnamnet.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/