Home Blog Chủ đầu tư ngược dòng thị trường nói gì về đô thị phức hợp gần 10 tỷ USD?