Home Blog Chủ tịch Ocean group: Các ngân hàng ngại ngần cho vay, chúng tôi sẽ tự đi