Chủ tịch Trần Mạnh Hùng: “VNPT sẽ trở thành trung tâm giao dịch số toàn châu Á năm 2030”

ICTnews – Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết, hiện VNPT đang tập trung vào chiến lược chuyển đổi số và tập đoàn này đang đặt ra mục tiêu chiến lược sẽ phải trở thành Trung tâm chuyển nhượng số toàn châu Á vào năm 2030.

Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết, hiện VNPT đang tập trung vào chiến lược chuyển đổi số .

Ngày 25/12/2018, VNPT tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Phát biểu ở sự kiện này, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch VNPT cho biết, thời gian vừa qua, VNPT đã cơ cấu lại 1 số đơn vị và 1 số làm việc sản xuất kinh doanh, trong đây tập trung phát triển 1 số dịch vụ CNTT. VNPT đã thành lập doanh nghiệp VNPT IT để tập trung sản xuất phần mềm và 1 số áp dụng CNTT để tạo điều kiện cho VNPT bứt phá mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số và đem lại giá trị thiết thực cho bạn.

“Năm qua, VNPT đã chuyển mình mạnh mẽ trên cơ sở tận dụng sức mạnh về hạ tầng và hệ sinh thái bạn sử dụng 1 số dịch vụ viễn thông và Internet để đi đầu trong việc phát triển 1 số áp dụng CNTT như Chính phủ điện tử, Y tế, nông nghiệp, giáo dục thông minh. Song song có việc phát triển 1 số biện pháp số, VNPT đã triển khai bộ chỉ tiêu trải nghiệm bạn, tăng cường số hóa trong 1 số làm việc phân phối hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc bạn tốt nhất” ông Trần Mạnh Hùng nói.

Chủ tịch VNPT tiết lộ, tập đoàn này đang đặt ra mục tiêu chiến lược sẽ phải trở thành Trung tâm chuyển nhượng số toàn châu Á vào năm 2030.

Đại diện VNPT cho biết, năm 2018 cũng là năm Thứ nhất VNPT triển khai chiến lược phát triển GĐ 2018-2025 và tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Chiến lược VNPT4.0). Đến thời điểm này, VNPT đã khởi động tương đối thành công chiến lược VNPT 4.0. Theo chiến lược VNPT4.0, VNPT sẽ chuyển đổi dần từ 1 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang 1 nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số danh tiếng ở Việt Nam.

Phía VNPT cho rằng, để đạt được mục tiêu đây, ngay từ GĐ tái cơ cấu Thứ nhất VNPT đã định hướng đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ số. VNPT đã định hướng thi công 1 số biện pháp, dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái dựa trên 1 số nền móng dịch vụ số mà VNPT đang thi công như nền móng media và dịch vụ truyền hình, nền móng Chính phủ điện tử, nền móng tích hợp Đô thị thông minh, nền móng IoT… Hệ sinh thái biện pháp của VNPT đang càng ngày càng đa dạng và đã đi vào hoạt động có 1 số biện pháp ở nhiều lĩnh vực như thi công Chính phủ điện tử, Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục, 1 số biện pháp thi công thành thị thông minh khác…

Trước làn sóng CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, VNPT đã sớm bắt tay vào nghiên cứu kỹ 1 số công nghệ cốt lõi của cuộc 1 sốh mạng này. VNPT đã tự thiết lập, hợp tác có 1 số doanh nghiệp công nghệ lớn trên địa cầu để thi công 1 số Lab nghiên cứu kỹ về AI, Blockchain, IoT, Cyber Security, điện toán đám mây. Hiện VNPT đã làm chủ được công nghệ và đang tập trung phát triển 1 số áp dụng, biện pháp cụ thể thích hợp có nhu cầu thực ở ở Việt Nam cũng như đưa 1 số công nghệ đây vào 1 số biện pháp sẵn có của mình để cung cấp 1 1 sốh thông minh nhât nhu cầu của bạn.

Đối có hạ tầng ICT, VNPT đang đẩy mạnh cập nhật công nghệ, nâng cao năng lực mạng lưới và tiến tới ảo hóa hạ tầng. Trong đây, việc ảo hóa hạ tầng, cả hạ tầng kết nối và hạ tầng IDC chính là cơ sở để VNPT không chỉ tối ưu hóa doanh thu – giá thành mà còn tạo ra sự linh hoạt trong mô hình kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Đây cũng là nền móng để chắc chắn chất lượng dịch vụ cho hơn 31 triệu thuê bao di động; gần 3 triệu thuê bao cố định, hơn 5 triệu thuê bao Internet băng rộng và 1 số dịch vụ IT cho 1 số cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, 1 số Sở, ban, ngành.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/