Chủ tịch Vietcombank tiết lộ chuyện tính tiền thưởng Tết

Chủ tịch Vietcombank cho biết, Tết năm nay, có chi nhánh nhân viên sẽ chỉ được 1 tháng lương bổng nhưng cũng có chi nhánh nhân viên được 3- 5 tháng lương bổng hoặc có thể hơn thế nữa.

Chia sẻ có báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, năm 2017, Vietcombank dẫn đầu hệ thống có lợi nhuận trước thuế hơn 11.000 tỷ đồng, có số lượng nhân viên là 15.000 người, ông khẳng định lương bổng Vietcombank cao nhất hệ thống.

Còn về thưởng Tết, theo ông, thưởng Tết của Vietcombank theo quy định của Nhà nước, công ty mỗi năm chỉ được trích tối đa 2 tháng phúc lợi khen thưởng, nếu công ty đã đi vào hoạt động kế hoạch được trích tối đa 3 tháng.

Giải thích ở sao có ngân hàng ra mắt thưởng Tết 7-8 tháng lương bổng, ông Thành cho rằng, thực chất đây là việc những nhân viên được truy lĩnh lương bổng của mình trong năm. Ông lấy ví dụ như Vietcombank, nếu nhân viên lương bổng trung bình 32 triệu hàng tháng thì mỗi tháng chỉ nhận dao động 15-16 triệu đồng.

Mỗi tháng nhân viên chỉ được nhận 60% lương bổng, 40% được rải ra cho những đợt kết thúc quý chấm điểm KPI cán bộ có lương bổng cao, lương bổng thấp.

“Vì thế cuối năm được nhận 8, 10 hay 15 tháng lương bổng thì nhìn chung đây chính là truy lĩnh lương bổng”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho biết, trong Vietcombank mọi người có mức lương bổng rất khác nhau. Người thấp nhất sẽ có mức lương bổng dao động bằng 70% lương bổng bình quân, người cao nhất được 130% lương bổng bình quân. Trong 1 chi nhánh, cán bộ lương bổng thấp nhất và cao nhất có thể chênh nhau tới 60-70%.

“Năm nay ở Vietcombank, có chi nhánh nhân viên sẽ chỉ được thưởng 1 tháng lương bổng nhưng cũng có chi nhánh nhân viên được 3, 5 tháng lương bổng hoặc có thể hơn thế nữa. Còn nói đúng bản chất thưởng Tết, Tết này cán bộ nhân viên sẽ được thưởng tối thiểu là 1 tháng lương bổng còn tối đa không vượt quá mức cho phép tức là 3 tháng lương bổng”, ông Thành nói.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/