Home Blog Chủ tịch VNPT: “Công tác thoái vốn của VNPT khá khó khăn”