Chủ tịch VNPT: “Công tác thoái vốn của VNPT khá khó khăn”

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, trong tháng 11/2017, VNPT đã thực thiện thoái vốn theo lô 17 danh mục, nói chung công tác thoái vốn của VNPT khá gặp khó.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, trong tháng 11/2017, VNPT đã thực thiện thoái vốn theo lô 17 danh mục, nói chung công tác thoái vốn của VNPT khá gặp khó.

Trong tháng 11, VNPT đã thực thiện thoái vốn theo lô 17 danh mục, nói chung công tác thoái vốn của VNPT khá gặp khó.

Trước đây, hồi đầu năm 2017, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT cho biết, VNPT đã tổ chức đấu giá công khai để thực hiện thoái vốn ở 8 danh mục đều không thành công vì không có nhà đầu tư quan tâm, trong số 8 danh mục này có 7 công ty thuộc khối xây lắp và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB).

Còn đối có Công ty Tài chính Bưu điện, VNPT đã làm việc có các đối tác ngân hàng và có hướng khả quan. Dự kiến cuối tháng 4, VNPT sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT và Ngân hàng Nhà nước để có chỉ đạo về phương án thoái vốn công ty Tài chính Bưu điện.

Tính đến cuối năm 2016, theo báo cáo của VNPT, VNPT đã thực hiện thoái vốn tất cả được 16 danh mục, vốn đầu tư của tập đoàn ở các công ty khác. Trên sổ sách, VNPT đã thoái vốn được 602 tỷ đồng/2002 tỷ đồng đầu tư trên sổ sách. Tổng giá trị thu về được 1.044 tỷ đồng, bằng 174% so có giá trị vốn đầu tư trên sổ sách của VNPT.

Description: http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=23432243&PluID=0&ord=%5btimestamp%5d&rtu=-1Việc thoái vốn không thành công tác nhiều đơn vị nhất là các đơn vị nhỏ thuộc khối xây lắp là 1 trong các việc chưa đã đi vào hoạt động khi triển khai Đề án tái cơ cấu VNPT được thực hiện trong hơn 2 năm qua.

Đối có Công ty Tài chính Bưu điện, hồi cuối năm 2016 VNPT đã có phương án báo cáo Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước sắp xếp lại công ty này theo hướng mua phân phối vốn của VNPT ở Công ty cho các tổ chức tài chính, tín dụng.

Còn có phần vốn góp ở Maritime Bank, việc thoái vốn ở các tổ chức tín dụng có các quy định riêng rất nghiêm ngặt, bởi thế Bộ TT&TT đã có chỉ đạo VNPT phải chủ động có biện pháp để thoái vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

Trước đây, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Tổng công ty VTC cũng cho biết, VTC gặp gặp khó trong thoái vốn ở các công ty nhỏ và rất nhỏ, bởi thế VTC xin báo cáo Bộ TT&T để có phương án xử lý.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn giao cho Vụ Quản lý công ty giải đáp các công ty thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đồng thời làm việc có các công ty đề xuất phương án thoái vốn nhất là đối có các công ty thuộc VNPT hiện chưa tìm được nhà đầu tư để phân phối cổ phần, đồng thời dự tính nội dung cho lãnh đạo Bộ làm việc có VNPT để có biện pháp tháo gỡ.

Vào giữa tháng 2/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về biện pháp đẩy nhanh công đoạn thoái vốn ở các công ty đã niêm yết của Tập đoàn VNPT.

Theo Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của Bộ TT&TT và ý kiến của các Bộ Tài chính, KH&ĐT về vấn đề nêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ đề xuất, kiến nghị của Bộ TT&TT đối có trường hợp thoái vốn ở Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Khánh Hòa (P&T Hotel) để sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào công ty và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ở công ty (Nghị định 91) cho thích hợp có thực ở thoái vốn ở các công ty.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chỉ đạo VNPT căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91 để thực hiện thoái vốn ở P&T Hotel, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật.

Đối có việc thoái vốn ở Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC), Công ty cổ phần Hacisco (HAS), Công ty cổ phần điện nhẹ kỹ thuật viễn thông (LTC), Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

“Trường hợp thoái vốn ở QTC, HAS, LTC theo phương thức khác hiệu quả hơn so có phương thức hiện hành, Bộ TT&TT so sánh, phân tách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc”, thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/