Home Blog Chuẩn bị chuyển giao VNPT và MobiFone về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp