Cổ đông ngoại tăng sở hữu tại Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) vừa mở bán tài liệu về việc một vàih tân mật độ có của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đấy, nhóm một vài cổ đông của VCI là nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mật độ có từ 8,981% lên 9,008%, tương đương 14.596.706 cổ phiếu kể từ ngày 20/08/2018.

Nhóm một vài nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn ở Chứng khoán Bản Việt gồm:

Amersham Industries Limited có 1,394%; Wareham Group Limited 3,621%; Norges Bank 2,307%; DC Devloping Markets Strategies PLC 0,680%; KB Vietnam Forcus Balanced Fund 0,376%; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust 0,241%; Vietnam Enteprise Investments Limited 0,416%.

Mới đấy, Chứng khoán Bản Việt mở bán phát hành 1 triệu cổ phần phổ thông có giá 20.000 đồng/cp tương đương 0,62% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Dự kiến, lượng cổ phiếu nói trên sẽ được niêm yết bổ sung vào 15/9/2018. Tuy nhiên, cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi sẽ bị ràng buộc thời gian mua bán cổ phiếu, bởi thế cổ phiếu chỉ có thể được chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày phát hành, tức là ngày 17/08/2019.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/