Cổ phiếu của “vua cá” Hùng Vương bị kiểm soát để bảo vệ nhà đầu tư

Sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm ra mắt tài liệu, Công ty cổ phần Hùng Vương tiếp tục vi phạm về hành vi này, dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát độc đáo để bảo vệ nhà đầu tư.

Ngày 4/6, ông Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho hay, kể từ hôm nay, cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương sẽ bị đưa vào diện kiểm soát độc đáo.

Nguyên nhân bởi doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm một số quy định về ra mắt tài liệu trên phân khúc chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm ra mắt tài liệu.

Để bảo vệ ích lợi nhà đầu tư, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã thực hiện việc đưa cổ phiếu này vào diện kiểm soát độc đáo.

Cổ phiếu HVG của “vua cá” Hùng Vương bị đưa vào diện kiểm soát độc đáo kể từ ngày 4/6/2018.

Như vậy, kể từ ngày 4/6/2018, cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Cổ phiếu HVG còn tiếp tục bị theo dõi ở diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHCM kể từ ngày 19/1/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 và năm 2017 là số âm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2018, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hùng Vương, đã chia sẻ nhiều vấn đề gặp khó của doanh nghiệp trong năm 2017. Từ việc tái cơ cấu, phân phối vốn ở Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng đến các gặp khó về nguồn vốn đầu tư dài hạn, chương trình chăn nuôi heo, nợ vay…

Chiến lược trong thời gian tới, “vua cá” Hùng Vương tập trung hai lĩnh vực chính là nuôi trồng và chế biến cá tra. Các mảng khác doanh nghiệp đang đã đi vào hoạt động để giao dịch lại. Năm 2018, Hùng Vương đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế khá khiêm tốn, chỉ 100 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/