Cổ phiếu HVG bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 26/1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa ra mắt sẽ đưa cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương vào diện kiểm soát kể từ ngày 26/1/2018.

Ngày 20/1, ông Trần Anh Đào, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa có chọn lọc đưa cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương vào diện kiểm soát kể từ ngày 26/1 tới đấy.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố, nguyên do đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát bởi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Công ty cổ phần Hùng Vương trong năm 2016 và 2017 lần lượt âm 49,3 tỷ đồng và âm 712,96 tỷ đồng.

Cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 26/1 tới đấy.

Kết quả này căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 và năm 2017. Do vậy, cổ phiếu HVG thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định ở điểm b, khoản 1.1, điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán ở Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo đây, cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian chuyển nhượng, chỉ được chuyển nhượng vào buổi chiều của ngày chuyển nhượng, kể từ ngày 26/1/2018. Căn cứ giải trình của công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ thông báo về việc cổ phiếu được chuyển nhượng toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đây, cổ phiếu HVG cũng đã bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 13/7/2017 vì vi phạm quy định ra mắt tài liệu từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Theo bản cáo bạch, khoản lỗ năm 2017 của Công ty cổ phần Hùng Vương gần 713 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đến ngày 30/9/2017 hơn 423 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty này, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 580,8 tỷ đồng so có số liệu trước kiểm toán do điều chỉnh lợi nhuận gộp giảm và giá thành công ty tăng.

Cổ phiếu HVG nằm trong danh sách 66 cổ phiếu không đủ điều kiện chuyển nhượng ký quỹ trong quý 1/2018. Hiện cổ phiếu HVG đang được chuyển nhượng quanh mức 7.400 đồng/CP.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/