Home Blog Cổ phiếu xuống giá, ông chủ Thế Giới Di Động mất hơn 280 tỷ đồng trong 2 ngày