Công ty của Cường “đô la” tồn kho bất động sản gần 6000 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018 của CTCP Quốc Cường Gia Lai, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của doanh nghiệp chỉ đạt 213 tỷ đồng, giảm 69% so có cộng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp là 16 tỷ đồng, giảm mạnh 96% so có cộng kỳ năm 2017.

Tính riêng trong quý 3, doanh thu của doanh nghiệp đạt 84 tỷ đồng, giảm 73% so có quý 3/2017. Lợi nhuận quý 3 chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 98% so có cộng kỳ do doanh thu giảm mạnh.

Theo lý giải của doanh nghiệp, lý do doanh thu giảm là do đặc biệt làm việc kinh doanh bất động sản có thời gian thi công dài, 1 số dự án bất động sản còn đang thi công, chưa đến GĐ bàn giao cho bạn nên chưa ghi nhận doanh thu.

Cũng trong quý 3, Quốc Cường Gia Lai vay của một vài cá nhân cổ đông và doanh nghiệp con 3.028 tỷ đồng, đây đều là khoản phải trả ngắn hạn. Trong đây, vay của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan 239 tỷ đồng, vay của hai doanh nghiệp con là Công ty TNHH Bến Du thuyền Đà Nẵng 436 tỷ đồng và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc 440 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, giá trị hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai là 6.324 tỷ đồng. Trong đây, giá trị hàng tồn kho từ nhà đất dở dang là 5,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho ở dự án Khu dân cư Phước Kiển là hơn 4,80 nghìn tỷ đồng, dự án De Capella hơn 357 tỷ đồng, dự án khu dân cư Lô 4 148,792 tỷ đồng, dự án chung cư Quốc Cường Gia Lai II 1,13 tỷ đồng, dự án Tân Phong 442 tỷ đồng, và một vài dự án khác 3,62 tỷ đồng.

Công ty đã trích lập dự phòng hơn 19 tỷ đồng cho hai khoản nhà đất dở dang và hàng hóa nhà đất.

Tính đến 30/9/2018, Quốc Cường Gia Lai có khoản nợ ngắn hạn và dài hạn là 332 tỷ đồng. Trong đây, khoản vay ngắn hạn ở hai ngân hàng Việt Nga CN Đà Nẵng và Ngân hàng Vietcombank CN Gia Lai là 130 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/