Công ty xổ số kiến thiết sẽ là DN trực thuộc UBND TP.HCM

Ngoài kế hoạch thực hiện cổ phần hoá vô số công ty dịch vụ công ích trong năm 2019, UBND TP.HCM đã hưởng ứng chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố về trực thuộc UBND.

Ban Đổi mới quản lý công ty TP.HCM cho biết, đơn vị này đang hoàn chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước GĐ 2018 – 2020. Đây là nhiệm vụ được UBND TP.HCM giao Ban Đổi mới quản lý công ty đô thị thực hiện, liên quan đến việc cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước ở một vài công ty nhà nước.

Những công ty nằm trong kế hoạch cổ phần hoá năm 2019 gồm: Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV; Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn; Công ty TNHH Dịch vụ công ích (DVCI) quận 7; Công ty TNHH DVCI quận 8; Công ty TNHH DVCI quận 9; Công ty TNHH DVCI quận Bình Thạnh; Công ty TNHH DVCI quận Gò Vấp và Công ty TNHH DVCI huyện Nhà Bè.

TP.HCM đang thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước ở 39 công ty trong GĐ 2018 – 2020.

Theo đề xuất của Ban Đổi mới quản lý công ty TP.HCM, UBND Thành phố đã hưởng ứng đưa Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, thành công ty trực thuộc UBND Thành phố.

Ngoài ra, do tính đặc biệt về công dụng làm việc, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi TP.HCM cũng được yêu cầu chuyển vào nhóm một vài công ty yêu cầu Chính phủ cho nắm giữ 100% vốn nhà nước.

Theo Ban Đổi mới quản lý công ty TP.HCM, đơn vị này đang thực hiện kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước đối có 39 công ty ở Thành phố. Tuy quá trình triển khai chậm nhưng GĐ này một vài công ty này đã đã đi vào làm việc kiểm kê tài sản, chờ Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt phương án.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/