CTCP Thiết bị Y tế có lãnh đạo lừa dối khách lại bị phạt, truy thu thuế

Cục Thuế Hà Nội mới đấy đã ban hành Quyết định xử phạt số 58726/QĐ-CT-TTr4 ngày 23/08/2018 xử phạt vi phạm về thuế đối có CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC).

Theo đấy, JVC bị xử phạt số tiền 1.863.177.815 đồng, tương đương 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định ở khoản 1, điểm 33, Điều 1 Luật Quản lý thuế.

Đồng thời phải nộp phạt số tiền 1.400.000 đồng theo quy định ở khoản 3 Điều 8 Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài chính do có hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai.

Ngoài số tiền phạt nói trên, JVC còn bị truy thu số thuế tăng qua thanh tra, số tiền 8.031.596.531 đồng. Trong đấy, thuế GTGT từ năm 2014-2017 là 6.985.585.488 đồng; thuế lương doanh nghiệp năm 2014 là 665.730.403 đồng; thuế nhà thầu (bao gồm thuế GTGT nhà thầu và thuế lương nhà thầu) là 380.280.640 đồng.

Ngoài ra, JVC còn phải nộp số tiền chậm nộp của JVC là 3.743.776.256 đồng. Sau thanh tra, JVC giảm lỗ 15.367.175.545 đồng.

Như vậy, tổng số thuế JVC phải nộp là gần 14 tỷ đồng. Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, quá thời hạn 10 ngày, JVC không chịu nộp số tiền nói trên sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Mới đấy, cổ đông lớn của JVC là Vietnam Equity Holdings đã giảm mật độ có ở JVC từ 6,02% xuống còn 5,99% kể từ ngày 23/08 sau khi quỹ này tái cơ cấu danh mục đầu tư.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật từng gây sóng gió trên TTCK vào năm 2015 sau khi lãnh đạo của doanh nghiệp bị bắt giữ về tội lừa dối bạn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/