Cục Cạnh tranh: Vụ Grab mua lại Uber là hành vi bị cấm

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã kết thúc quá trình điều tra vụ việc tranh giành Grab mua lại Uber ở phân khúc Đông Nam Á, trong đây có phân khúc Việt Nam (vụ việc tranh giành).

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Cục trưởng Cục CT&BVNTD đã ký kết luận điều tra vụ việc tranh giành theo quy định ở khoản 9, Điều 76 Luật Cạnh tranh.

Căn cứ kết quả xác minh những tình tiết, chứng cứ của vụ việc trong quá trình điều tra, Cục CT&BVNTD đã xác định vụ việc Grab mua lại Ubercó dấu hiệu vi phạm thông qua 02 hành vi như sau:

Hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định ở Điều 20 Luật Cạnh tranh; và Hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định ở Điều 18 Luật Cạnh tranh.

Hiện nay, Cục CT&BVNTD đã đã đi vào hoạt động việc chuyển báo cáo điều tra, kết luận điều tra cộng tất cả hồ sơ vụ việc tranh giành đến Hội đồng Cạnh tranh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật tranh giành.

Việc xử lý vụ việc tranh giành được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định ở Mục 5, Mục 6, Chương V Luật Cạnh tranh. Theo đây, sau khi nhận được báo cáo điều tra và tất cả hồ sơ vụ việc tranh giành, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh sẽ chọn lọc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc tranh giành.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc tranh giành, Hội đồng xử lý vụ việc tranh giành có thể sẽ ra 1 trong những chọn lọc, gồm:

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung (trong 60 ngày); Đình chỉ giải quyết vụ việc tranh giành; hoặc mở phiên điều trần để ra chọn lọc xử lý vụ việc tranh giành.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/