Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra quyết định về tài sản của ông Hà Văn Thắm

Cục THADS TP. Hà Nội đã chọn lọc kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm, hiện đang chấp hành hình phạt tù ở Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và Ocean Group.

Ngày 14/08/2018, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội đã gửi cho CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) Quyết định số 41 về cưỡng chế thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362 về việc phúc đáp Công văn số 1228 của OGC và thực hiện việc thi hành án đối có ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OGC.

Tại Quyết định số 41, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội chọn lọc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản. Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, căn cứ bản án số 281/2018-HSPT ngày 4/5/2018 của TAND Cấp cao ở Hà Nội, xét thấy Hà Văn Thắm có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.

Do đó, Cục THADS TP. Hà Nội đã chọn lọc kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm, hiện đang chấp hành hình phạt tù ở Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang, tài sản kê biên, xử lý gồm 68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông Thắm là chủ công ty ở OGC; 3.333.333 cổ phiếu OGC đứng tên ông Hà Văn Thắm ở OGC.

Toàn bộ số cổ phiếu nêu trên hiện đang nằm trong tài khoản giao dịch số 040C100106666, số 040C686868 ở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tương đương có 24,0374% vốn cổ phần của OGC.

Cũng theo Quyết định này, Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo không được giao dịch số cổ phần nêu trên cho đến khi thi hành xong, hoặc có chọn lọc khác của cơ quan THADS TP. Hà Nội.

Ngoài số cổ phiếu nói trên, ở Công văn số 3362 của Cục THADS TP. Hà Nội gửi cho OGC, cơ quan này tiếp tục phong tỏa 1.084 cổ phiếu RIC, 888 cổ phiếu STB của Sacombank.

Cục THADS TP. Hà Nội xác minh ở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và được biết, 16 triệu cổ phiếu OGC đứng tên DNTN Hà Bảo do Hà Văn Thắm làm chủ công ty đã được Hà Văn Thắm cầm cố ở HDBank chi nhánh Hà Nội từ ngày 17/09/2014 và đang bị phong tỏa.

68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo ở OGC hiện đang bị phong tỏa để chắc chắn thi hành án. 3.333.333 cổ phiếu OGC đứng tên ông Hà Văn Thắm hiện đang bị phong tỏa để chắc chắn thi hành án.

Toàn bộ số cổ phiếu nêu trên bị phong tỏa theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và chọn lọc của Tòa án để chắc chắn thi hành án.

Theo chọn lọc của tòa án, ông Hà Văn Thắm phải nộp 1,005 tỷ đồng án phí, phải bồi hoàn cho OceanBank số tiền 790,905 tỷ đồng.

Đến thời điểm GĐ này, thời hạn thi hành án đã hết, nhưng ông Thắm chưa thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào. Vì vậy, Cục THADS TP. Hà Nội đã ra chọn lọc về việc kê biên, xử lý tài sản là cổ phiếu nêu trên để thi hành án.

Cựu Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm ở phiên tòa phúc thẩm, tháng 5/2018.

Đối có quyền tài sản của cá nhân ông Hà Văn Thắm và quyền tài sản của ông Thắm ở DNTN Hà Bảo, quyền định đoạt của chủ có bị hạn chế theo quy định của pháp luật cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Tài sản đã bị kê biên, vì vậy ông Thắm và DNTN Hà Bảo không được dùng tài sản này để thỏa thuận dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận có những cổ đông khác ở OGC; không được thực hiện quyền chủ có, quyền định đoạt, quyền cổ đông, bao gồm quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và những quyền khác phát sinh ở OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi ông Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ về thi hành án.

Với chọn lọc nêu trên, có thể khẳng định ông Hà Văn Thắm đã không còn tư nhữngh cổ đông trực tiếp và gián tiếp ở OGC.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OGC diễn ra sáng 15/08/2018, sau khi Chủ tịch HĐQT Lê Quang Thụ mở bán Quyết định trên của Cục THADS TP. Hà Nội, bà Lâm Khánh Hồng, đại diện của DNTN Hà Bảo đã phản đối và cho rằng không ai có quyền chấm dứt quyền cổ đông của Hà Bảo ở OGC.

“Chúng tôi có quyền được bảo vệ vì liên quan đến tư nhữngh cổ đông và phải ghi ý kiến của chúng tôi ở biên bản vì đó là tước bỏ quyền cổ đông,” bà Lâm Khánh Hồng nói.

Trả lời bà Hồng, ông Lê Quang Thụ cho biết, từ ngày ông Hà Văn Thắm bị bắt vào tháng 10/2014 đến nay, HĐQT OGC đã phải đối mặt có rất nhiều câu hỏi của cổ đông về quyền cổ đông của ông Thắm và DNTN Hà Bảo, cũng như quyền của HDBank.

Ông Thụ cho biết, việc chấm dứt quyền cổ đông của ông Thắm và DNTN Hà Bảo không thuộc trách nhiệm của HĐQT OGC, HĐQT OGC chỉ có trách nhiệm thông báo việc này cho cổ đông, và đó là chọn lọc của nhà nước.

“Tôi không có quyền vì đó đã là tài sản của nhà nước rồi”, ông Lê Quang Thụ nói – “DNTN Hà Bảo là cổ đông lớn nhất của OGC nhưng sau đó DN này bị chặn bởi 1 văn bản của cục thi hành án. Cổ đông Hà Bảo không được nhà nước công nhận nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng nhau và tôn trọng ý kiến của nhau. Các cổ đông có từ 01 cổ phiếu đến 1 triệu cổ phiếu là bình đẳng như nhau, chúng tôi phải suy xét theo quy chế và luật để thực hiện. Tuy nhiên đang trong GĐ lấp lửng về mặt pháp chế”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/