Đà Nẵng: 71 hộ được bố trí cho thuê căn hộ chung cư nhà ở xã hội

Ngày 10/4, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 1351/QĐ-UBND (ngày 3/4) và Quyết định 1377/QĐ-UBND (ngày 5/4) về việc bố trí cho 71 hộ thuê căn hộ chung cư nhà ở xã hội (đợt 4/2018)

Theo danh sách bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, trong đợt này có 15 hộ được thuê căn hộ để ở tại Khu chung cư Nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và 56 hộ được thuê căn hộ để ở tại Khu chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ (Danh sách cụ thể được công bố trên trang web của Sở Xây dựng Đà Nẵng: http://www.sxd.danang.gov.vn).

Người dân tìm hiểu để đăng ký thuê căn hộ chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

UBND TP Đà Nẵng giao Công ty Quản lý nhà chung cư có trách nhiệm thông báo cho các hộ dân có tên trong danh sách đến lập thủ tục ký hợp đồng thuê chung cư nhà ở xã hội, thu tiền thuê nhà và quản lý sử dụng căn hộ chung cư nhà ở xã hội thao đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP và Sở Xây dựng; đồng thời thông báo cho UBND các quận, huyện, phường, xã có liên quan được biết để quản lý đối tượng cư trú.

Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc bố trí thuê căn hộ chung cư tại các khu chun cư đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Hợp đồng thuê chung cư có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký. Trước khi hết hợp đồng 03 tháng, nếu bên thuê có nhu cầu gia hạn hợp đồng thì phải có đơn đề nghị gia hạn hợp đồng thuê chung cư để Công ty Quản lý nhà chung cư kiểm tra, báo cáo ra Hội đồng xem xét cho phép gia hạn hợp đồng.

Phòng Quản lý nhà (Sở Xây dựng Đà Nẵng) cho biết thêm, ngày 6/4 đã áp dụng trao thông báo chọn lọc nêu trên cho 71 hộ có tên trong danh sách, đồng thời giải đáp công dân đến Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng (số 28 Lê Đình Lý) để áp dụng những thủ tục nhận căn hộ chung cư theo quy định. Thủ tục lập hồ sơ xin thuê căn hộ chung cư chung cư từ khi nộp đơn đến khi có chọn lọc bố trí cho thuê căn hộ chung cư, người nộp hồ sơ hoàn toàn không tốn bất cứ khoản giá thành, lệ phí nào.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/