Đà Nẵng: Hạn chế xây chung cư cao tầng ở các khu đất nhỏ hơn 1.200m2

Đà Nẵng hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m; hạn chế xây dựng chung cư cao tầng trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m2

Ngày 23/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ra thông cáo báo chí về công tác quy hoạch, cấp phép công trình cao tầng trên địa bàn TP. Trong đó cho biết, để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng trong thời gian tới, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã báo cáo xin ý kiến UBND TP về một số nội dung quan trọng có liên quan.

Đà Nẵng hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m (Ảnh: HC)

Cụ thể là Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn lập Thiết kế đô thị khu vực trọng điểm TP, soạn thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực trọng điểm TP (theo Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị) trình UBND TP phê duyệt để quản lý.

Trong khi chưa có Thiết kế đô thị được duyệt, tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, các chủ đầu tư khi đề nghị xây dựng công trình cao tầng cần tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực, đánh giá kỹ về điều kiện hạ tầng, có cam kết chi trả kinh phí và đầu tư hạ tầng bổ sung nếu cần, trước khi Sở Xây dựng cho phép xây dựng công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên).

Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa có Thiết kế đô thị được duyệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị cho phép căn cứ theo dự thảo thay thế Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng để tham mưu thực hiện quản lý. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét kỹ về các yếu tố hạ tầng đối với từng vị trí công trình. Các khu vực còn lại thực hiện theo quy hoạch và Thiết kế đô thị đã được duyệt.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng báo cáo xin ý kiến UBND TP thực hiện đúng quy định tại điểm 1.2.9 Điều 9, Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong đó nêu rõ: “Hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m; hạn chế xây dựng chung cư cao tầng trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m2”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/