Đà Nẵng: 190 trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội dự án An Trung 2

Ngày 31/5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Văn Nam đã ký văn bản 4811/SXD-QLN xác nhận đối tượng mua nhà ở xã hội (NOXH) đợt 02 ở block C dự án Chung cư lương thấp An Trung 2

Theo đây, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được Công văn số 54-18/TTr-LD.DMC.579 và Công văn số 55-18/TTr-LD.DMC.579 ngày 21/5/2018 của Liên danh DMC-579 cộng danh sách 324/553 đối tượng chuẩn bị được giải quyết mua NOXH ở block C dự án Chung cư cho người lương thấp An Trung 2 năm 2018.

Block C dự án Chung cư lương thấp An Trung 2 sắp được bố trí cho các hộ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội (Ảnh: HC)

Ngày 23/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có Công văn 4496/SXD-QLN xác nhận đối tượng mua NOXH đợt 1 ở dự án nêu trên. Cụ thể, trên cơ sở danh sách 139 trường hợp đăng ký mua NOXH mà Liên danh DMC-579 đã chấm điểm hồ sơ đạt 80 điểm trở lên, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã kiểm tra, chống trùng và xác nhận danh sách 95 trường hợp đủ điều kiện mua NOXH đợt 1 ở dự án Chung cư lương thấp An Trung 2.

Còn lại 41 trường hợp Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, xác minh về nhà ở, đất ở và có văn bản xác nhận trong các đợt thứ hai; 03 trường hợp không đủ điều kiện mua NOXH ở dự án Chung cư lương thấp An Trung 2; 02 trường hợp đã được thuê chung cư thuộc có Nhà nước; 01 trường hợp hưu trí, tạm trú ở TP Đà Nẵng, không có hợp đồng lao động.

Tại Công văn 4811/SXD-QLN ngày 31/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng tiếp tục xác nhận danh sách đợt 2 các trường hợp đăng ký mua NOXH ở dự án Chung cư lương thấp An Trung 2 mà Liên danh DMC-579 đã chấm điểm hồ sơ đạt 77 điểm trở lên. Cụ thể, có 95 trường hợp đủ điều kiện mua NOXH ở dự án này (đợt 2).

Còn lại 49 trường hợp đang tiếp tục kiểm tra, xác minh; 05 trường hợp không đủ điều kiện mua NOXH ở dự án Chung cư lương thấp An Trung 2, gồm 02 trường hợp đã được hỗ trợ tiền sử dụng đất, 03 trường hợp đã được thuê chung cư thuộc có Nhà nước. Đối có 38 trường hợp đã có đất ở thuộc có riêng, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho tham khảo cho mua NOXH ở dự án này.

Như vậy đến thời điểm này đã có 190 trường hợp (95 đợt 1 và 95 đợt 2) đủ điều kiện mua NOXH ở dự án Chung cư lương thấp An Trung 2. Theo Liên danh DMC-579, Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ còn thêm đợt xét duyệt thứ 3 đối có các trường hợp đã nộp hồ sơ xin mua NOXH ở block C của dự án này. Nếu qua đợt 3 mà vẫn chưa được bố trí vào block C thì các người nộp hồ sơ và đủ điều kiện sẽ được tham khảo bố trí vào các block thứ hai.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/