Đà Nẵng: Ai được ưu tiên đăng ký thuê nhà ở xã hội?

Ngày 10/1, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết vừa có Thông báo số 210/TB-SXD (ngày 9/1) về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn TP kể từ ngày 1/1/2018

Theo đây, đối tượng ưu tiên đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng do UBND TP quy định gồm: a/ Hộ nghèo có tình cảnh đặc trưng gặp khó; hộ nghèo theo chuẩn của TP. b/ Hộ có người có công có Cách mạng được quy định ở Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công có một vàih mạng về nhà ở.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa thông báo về một vài đối tượng được ưu tiên đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn do UBND TP quy định (Ảnh: HC)

c/ Hộ là cán bộ, công chức đang làm việc ở một vài cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), một vài tổ chức chính trị – xã hội từ cấp TP đến cấp xã (phường); Viên chức đang làm việc ở một vài đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, một vài tổ chức chính trị – xã hội, hưởng thu nhập từ ngân sách TP.

d/ Hộ là người lao động, thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, đang làm việc ở một vài cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, một vài tổ chức chính trị – xã hội từ cấp TP đến cấp quận, huyện; một vài đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, một vài tổ chức chính trị – xã hội, hưởng thu nhập từ ngân sách TP. đ/ Đối tượng thuộc diện lôi kéo của TP (không ứng dụng đối tượng vận dụng lôi kéo của TP).

Thông báo 210/TB-SXD cũng nêu rõ điều kiện để một vài đối tượng vừa nêu được đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng. Cụ thể, về điều kiện cư trú, đối có một vài trường hợp quy định ở Điểm a, b (nêu trên) thì phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục ở TP đủ 7 năm trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ). Đối có một vài trường hợp quy định ở Điểm c, d, đ (nêu trên) thì không phải ứng dụng điều kiện thường trú liên tục ở TP đủ 7 năm trở lên.

Về điều kiện nhà ở, một vài người đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng phải bức xúc về chỗ ở, hiện đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10m2 sàn/người (trường hợp có nhà ở nhưng đã phân phối thì chỉ tham khảo khi đủ thời gian 5 năm kể từ khi phân phối nhà).

Về điều kiện thời gian công tác và gia đình để được đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, đối có một vài trường hợp quy định ở Điểm c, d (nêu trên) thì phải có thời gian công tác liên tục đủ 7 năm trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ) và đã lập gia đình.

Thông báo 210/TB-SXD cũng nêu rõ, ngoài một vài đối tượng ưu tiên và điều kiện theo quy định như nêu trên, giai đoạn này TP Đà Nẵng chưa tham khảo giải quyết cho một vài đối tượng khác đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn.

Thành phần hồ sơ và mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng Đà Nẵng (http://www.sxd.danang.gov.vn/). Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng. Thời gian giải quyết trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/