Đà Nẵng: Bổ sung “đất ở” để đấu giá thực hiện dự án Khu công viên phần mềm số 2

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký chọn lọc điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1) từ đất thương mại, dịch vụ thành “đất ở (đất chung cư) và đất thương mại, dịch vụ” để áp dụng đấu giá thực hiện dự án

Ngày 7/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 5720/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung ở Quyết định 3841/QĐ-UBND (ngày 31/8/2018), Quyết định 4178/QĐ-UB (ngày 17/9/2018) và Quyết định 5590/QĐ-UBND (ngày 22/11/2018) của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến dự án Khu công viên phần mềm (CVPM) Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1).

Khu đất sẽ đấu giá để thực hiện dự án Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (Ảnh: HC)

Theo đây, điều chỉnh mục đích sử dụng theo Quyết định 3841/QĐ-UBND (ngày 31/8/2018) của UBND TP Đà Nẵng phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2018 – đợt 1 trên địa bàn TP. Cụ thể, điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án Khu CVPM Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1) từ đất thương mại, dịch vụ thành “đất ở và đất thương mại, dịch vụ”.

Điều chính, bổ sung 1 số nội dung ở phương án kèm theo Quyết định 4178/QĐ-UB (ngày 17/9/2018) của UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ đối có dự án Khu CVPM Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1) ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Infonet đã đưa tin).

Cụ thể, điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ thành đất ở (đất chung cư) và đất thương mại, dịch vụ. Bổ sung về quy mô sử dụng đất: Diện tích đất ở (đất thi công chung cư) là 1.476m2 và quy mô đất thương mại, dịch vụ là 27.614m2 (bao gồm cả quy mô đất bãi đỗ xe 4.156m2).

Đối có phần quy mô đất còn lại, người trúng đấu giá QSDĐ có trách nhiệm đầu tư, thi công theo quy hoạch chi tiết được duyệt và chịu trách nhiệm duy tu, bảo hành một vài công trình công cộng đối có quy mô dùng chung trong dự án (hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh…).

Điều chỉnh về “đấu giá QSDĐ để giao đất và cho thuê đất”. Theo đây, giao đất (đối có đất ở) và cho thuê đất theo hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê (đối có đất thương mại, dịch vụ). Điều chỉnh về “nộp tiền sử dụng đất, thuê đất sau khi có chọn lọc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ”. Cụ thể:

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chọn lọc công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, cơ quan Thuế thông báo cho người trúng đấu giá về nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo nội dung thông báo. Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền này thì phải nộp tiền chậm nộp đối có số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật quản lý thuế và một vài văn bản giải đáp thi hành.

Trong thời hạn 60 ngày thứ hai, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo của cơ quan Thuế. Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá QSDĐ không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (kể cả tiền chậm nộp) sẽ bị hủy chọn lọc công nhận kết quả trúng đấu giá và thu tiền đặt cọc nộp ngân sách.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/