Đà Nẵng: Chính thức “thay máu” lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sáng nay 10/12, Công ty CP Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chính thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để áp dụng thủ tục thay thế nhân sự Ban lãnh đạo Công ty.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng đã trao chọn lọc của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều động ông Phạm Thanh Phúc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT) đến nhận công tác và cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung ở Công ty CP Môi trường thành phố (MTĐT) Đà Nẵng, có số cổ phần làm đại diện là 981.512 cổ phần.

Ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng (giữa) trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cử ông Phạm Thanh Phúc (áo xanh) làm Người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung và ông Phạm Quang Sáng (áo trắng) làm Người đại diện phần vốn nhà nước ở Công ty CP MTĐT Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Quyết định Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cử ông Phạm Quang Sáng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng làm Người đại diện phần vốn nhà nước ở Công ty này, có số cổ phần làm đại diện là 981.512 cổ phần.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, ông Nguyễn Thương, cũng ra mắt chọn lọc của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng miễn nhiệm Người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước ở Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đối có ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng).

Đồng thời ra mắt chọn lọc của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước ở Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đối có ông Đặng Đức Vũ (Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng). Hai ông Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Đức Vũ được điều động sang Sở TN&MT nhận nhiệm vụ khác.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đã áp dụng bầu bổ sung hai ông Phạm Thanh Phúc và Phạm Quang Sáng vào thành viên HĐQT Công ty. Ngay sau đây, HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối có ông Nguyễn Thanh Hùng, chức Tổng Giám đốc Công ty đối có ông Đặng Đức Vũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị ban lãnh đạo mới của Công ty CP MTĐT khẩn trương chấn chỉnh công tác điều hành, quản lý; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Tại cuộc họp này, HĐQT Công ty MTĐT cũng áp dụng bầu một số chức danh lãnh đạo mới của Công ty. Theo đây, ông Phạm Thanh Phúc được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng. Ông Võ Minh Đức, Người đại diện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng được bầu giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ở công văn ban hành ngày 25/10, Ban lãnh đạo mới của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng khẩn trương khắc phục một số tồn ở, hạn chế trong tổ chức, vận hành của Công ty; chấn chỉnh công tác điều hành, quản lý; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP, độc đáo là hiện trạng ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn và một số khu vực bãi đất trống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp có Giám đốc Sở Nội vụ để bố trí công tác ở một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT đối có hai ông Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Đức Vũ. Đồng thời giao Sở Tài chính và Người đại diện phần vốn nhà nước ở Công ty CP MTĐT Đà Nẵng sớm làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan đối có các tồn ở, hạn chế của Công ty này trong thời gian qua.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/