Home Blog Đà Nẵng đề xuất thu hồi dự án Vũ Châu Long làm bãi đỗ xe 4 tầng ngầm, công viên