Đà Nẵng hạn chế phát triển nhà cao tầng ở những khu vực nào?

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, TP này hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư đã đi vào hoạt động, trên những tuyến các con phố có lộ giới nhỏ hơn 20m; hạn chế xây chung cư cao tầng trong những khu dân cư đã đi vào hoạt động, trong những khu đất nhỏ hơn 1.200m².

Ngày 5/11, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng cho hay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP liên quan đến quản lý thi công công trình cao tầng, Sở Xây dựng vừa có văn bản 10178/SXD-QHKT tài liệu đến những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về chủ trương và những quy định liên quan đến quản lý thi công công trình cao tầng trên địa bàn TP.

Theo đây, ở những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết và kiến trúc thành thị, trước đây Đà Nẵng quản lý kiến trúc, thi công theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND TP ban hành quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn TP.

Đà Nẵng hạn chế phát triển nhà cao tầng trong khu dân cư đã đi vào hoạt động, trên những tuyến các con phố có lộ giới nhỏ hơn 20m. (Ảnh: HC)

Qua 06 năm triển khai Quyết định, phần nào đã tạo bề ngoài thành thị tân tiến cho TP, tuy nhiên việc thi công cao tầng có thể ảnh hưởng về hạ tầng thành thị trong tương lai; đồng thời nhiều tài liệu cho rằng Quyết định 47/2012/QĐ-UBND tồn ở nhiều nội dung chưa thích hợp có pháp luật hiện hành.

Do đây, ngày 20/8/2018, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương bãi bỏ Quyết định 47/2012/QĐ-UBND và không ban hành Quyết định thay thế. Việc quản lý thi công công trình hiện thực hiện theo Quy chuẩn thi công VN 01:2008 của Bộ Xây dựng và những nguyên tắc thi công hiện hành.

Về chủ trương của TP Đà Nẵng đối có thi công công trình nhà cao tầng, căn cứ những văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng từ tháng 3/2018 cập nhật đến tháng 10/2018, ở văn bản số 10178/SXD-QHKT (ngày 31/10), Sở Xây dựng đã tóm tắt những nội dung quy định về quy hoạch và quản lý thi công công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn này.

Cụ thể, đối có những khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và kiến trúc thành thị được duyệt, những cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền liên quan căn cứ quy hoạch và kiến trúc thành thị được duyệt để thực hiện những thủ tục thi công căn bản đúng quy định.

Đối có những khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 mà chưa có kiến trúc thành thị được duyệt, những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý theo đúng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, riêng đối có việc ghép những lô đất ở liền kề chỉ cho phép thi công tối đa 09 tầng (Do đang nghiên cứu kỹ việc dừng, không cấp phép thi công những dự án nhà cao tầng nên trên địa bàn những quận Hải Châu, Thanh Khê được thi công tối đa 08 tầng).

Đối có những dự án và khu vực đã được UBND TP Đà Nẵng thống nhất về quy định về những chỉ tiêu kiến trúc, thi công thì việc quản lý thi công được tiếp tục thực hiện theo những chủ trương mà TP đã thống nhất.

Đối có những khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thì công tác thi công công trình được thực hiện quản lý theo đúng Luật Xây dựng, Quy chuẩn Xây dựng VN 01:2008 của Bộ Xây dựng và Tiêu chuẩn hiện hành. Tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong đây: “Hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư đã đi vào hoạt động, trên những tuyến các con phố có lộ giới nhỏ hơn 20m, hạn chế thi công chung cư cao tầng trong những khu dân cư đã đi vào hoạt động, trong những khu đất nhỏ hơn 1.200m² ”.

Như vậy, đối có những khu đất có quy mô 1.200m² trở lên, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, UBND TP Đà Nẵng sẽ tham khảo cụ thể từng trường hợp tuỳ vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chuẩn thi công, mục đích sử dụng đất và điều kiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ở khu vực để cho phép lập quy hoạch chi tiết trình duyệt trước khi thực hiện những bước thứ hai đúng quy định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/