Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm trong bố trí căn hộ chung cư cho thuê

Qua kiểm tra 1.324 trường hợp là CBCCVC đang thuê chung cư thuộc có Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, Đoàn thanh tra do Thanh tra TP chủ trì đã phát hiện vô vàn sai phạm, mặt hạn chế của Công ty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng.

Chiều 16/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã mở bán Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về việc chấp hành chính sách bán hàng, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc có Nhà nước ở Công ty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và 1 số cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hàng loạt sai phạm, mặt hạn chế trong việc bố trí căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước cho CBCCVC thuê trên địa bàn Đà Nẵng vừa được thanh tra làm rõ (Ảnh: HC)

Theo đây, thực hiện Quyết định 1160/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 27/3 đến 25/6, Đoàn thanh tra do Thanh tra TP Đà Nẵng chủ trì đã kiểm tra hồ sơ xác minh, xét duyệt, bố trí thuê nhà chung cư của 1.324 trường hợp (do Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng cung cấp) đang thuê chung cư là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở Văn phòng UBND TP (từ năm 1997 đến 31/12/2012); Văn phòng HĐND TP (từ ngày 15/01/2013 đến ngày 31/12/2013); Sở LĐ-TB-XH (từ ngày 07/01/2014 đến 31/12/2017) và công tác phối hợp của Sở LĐ-TB-XH có Sở Y tế, Bộ đội Biên phòng TP, Công an TP để xét duyệt 1 số đối tượng thuộc 1 số ngành này.

Qua đây cho thấy, Công ty đã tự ý chuyển đổi căn hộ chung cư chung cư và thu hồi căn hộ chung cư chung cư cũ theo đơn xin chuyển đổi căn hộ chung cư của 132 trường hợp (từ quận này sang quận khác, trong cộng 1 quận, trong cộng 1 khu chung cư); bố trí không đúng theo Quyết định bố trí ban đầu của UBND TP.

Có 25 trường hợp CBCCVC nợ tiền thuê nhà trên 3 tháng (đến thời điểm thanh tra) nhưng Công ty không thực hiện chấm dứt hợp đồng và đề nghị thu hồi căn hộ chung cư; Công ty chưa gia hạn hợp đồng thuê căn hộ chung cư chung cư khi đến hạn của 155 trường hợp; Công ty cũng không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi căn hộ chung cư và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối có 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở không ngừng nghỉ là không đúng quy định.

Đáng chú tâm, có 61 trường hợp cho thuê căn hộ chung cư chung cư không có văn bản chấp nhận bố trí của UBND TP Đà Nẵng (ngoài danh sách 1.324 trường hợp CBCCVC được thuê căn hộ chung cư chung cư); 06 trường hợp thông 02 căn hộ chung cư có nhau, trong đây có 03 trường hợp Công ty tự ý nhân hệ số 1,5 đơn giá thuê căn hộ chung cư được thông khi chưa có sự chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Có 01 trường hợp không nhận căn hộ chung cư chung cư đã bố trí ở Khu chung cư Nại Hiên Đông C2 (quận Sơn Trà) theo Quyết định, nhưng từ ngày 14/01/2013 đến nay, Công ty không báo cáo kết quả bố trí chung cư về UBND TP để có giải pháp xử lý theo quy định. Có 03 trường hợp CBCCVC đã được UBND TP phê duyệt cho mua đất làm nhà ở nhưng Công ty không báo cáo UBND TP để thu hồi căn hộ chung cư chung cư theo chỉ đạo của UBND TP.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm chính của các sai sót, mặt hạn chế nêu trên trong công tác tiếp nhận hồ sơ, quản lý, bố trí căn hộ chung cư chung cư của Công ty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng thuộc về Giám đốc và 1 số cá nhân, phòng, ban liên quan của Công ty.

Về tình hình sử dụng nhà chung cư của CBCCVC ở 1 số khu chung cư, kết luận thanh tra cho hay, kiểm tra thực ở ở 1 số khu chung cư có 17 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở (không đúng đối tượng được thuê nhà chung cư theo chọn lọc, văn bản bố trí, không đúng tên trong hợp đồng), phải thực hiện thu hồi căn hộ chung cư chung cư theo quy định.

Có 10 trường hợp khóa cửa, trong đây Nhà trưởng xác nhận có 08 trường hợp người khác ở, 02 trường hợp bỏ trống; và có 13 trường hợp không ở không ngừng nghỉ (02 trường hợp Đoàn thanh tra phát hiện và 11 trường hợp khóa cửa, Nhà trưởng xác nhận). Đoàn thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo 1 số cơ quan, đơn vị công dụng tiếp tục kiểm tra lại hiện trạng sử dụng để có giải pháp xử lý theo quy định.

Về hiện trạng nhà, đất của CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc có Nhà nước của TP Đà Nẵng, kết luận thanh tra cho hay, có 152 trường hợp CBCCVC hiện đang có nhà ở (thuộc có của vợ và chồng) trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian thanh tra, không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội (nhà chung cư).

56 trường hợp CBCCVC hiện đang có từ 2 thửa đất trở lên (thuộc có của vợ và chồng) trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian thanh tra và 01 trường hợp CBCCVC có 02 nhà ở nhưng tặng cho, giao dịch cho người khác trước thời gian thanh tra là không thực sự gặp khó, đặc trưng bức xúc về nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội (nhà chung cư) của TP. 56 trường hợp này không còn chắc chắn đề nghị về đối tượng được tham khảo, bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước theo quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, có 03 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, nay không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội (chung cư) theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Có 250 trường hợp CBCCVC đang có 01 thửa đất ở, 16 trường hợp có nhà ở đã giao dịch trước thời gian thanh tra và 20 trường hợp có 01 hoặc nhiều thửa đất đã giao dịch (trên địa bàn Đà Nẵng) trước thời gian thanh tra là 1 số trường hợp chưa có điều kiện làm nhà ở hoặc có điều kiện làm nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội của TP. Các trường hợp này cần tiếp tục kiểm tra, rà soát về hiện trạng nhà ở, đất ở để đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/