Đà Nẵng lách luật, ưu ái bán nhà, đất công sản cho ông Vũ “nhôm” ra sao?

Nhà, đất công sản ở những con phố loại 1, địa điểm 1 phân phối cho Vũ “nhôm” không qua đấu giá mà còn được xác định giảm hệ số sinh lợi để giảm giá; còn nhà, đất ở những con phố loại 2 phân phối cho cán bộ hưu trí ở liên tục từ năm 1964 lại nâng hệ số sinh lợi, tăng giá phân phối…

Mua nhà, đất công sản những con phố loại 1, địa điểm 1 lại được giảm hệ số sinh lợi

Như tin đã đưa, chiều tối 21/12, Cục An ninh điều tra (A92 – Bộ Công an) đã ứng dụng khám xét nhà riêng và công ty của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), người được cho là có liên quan đến những sai phạm trong việc thực hiện 09 dự án và mua, mua phân phối 31 nhà, đất thuộc có Nhà nước ở TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tháng 9/2017).

Công ty Minh Hưng Phát mua ngôi nhà công sản 47 Nguyễn Thái Học (điểm phân phối vé máy bay Vietnam Airlines) có nhiều ưu đãi và sau đây chuyển cho gia đình ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng (Ảnh: HC)

Trong kết luận nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng chỉ rõ ông Nguyễn Xuân Anh (lúc đây là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) thiếu gương mẫu trong việc sử dụng 02 nhà ở của công ty, gây dư luận xấu trong xã hội. Đó là hai ngôi nhà liền kề số 45 Nguyễn Thái Học (của Công ty I.V.C.) và số 47 Nguyễn Thái Học (của Công ty Minh Hưng Phát). Thực chất cả Công ty I.V.C. lẫn Công ty Minh Hưng Phát đều của ông Vũ “nhôm”.

Trong đây, ngôi nhà 47 Nguyễn Thái Học (những con phố loại 1, địa điểm 1, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là nhà đất công sản do nhà nước quản lý, có quy mô đất 159,3m2, quy mô sử dụng 115,8m2, cấu trúc nhà 02 tầng, mái ngói, sàn đúc, tường xây, nền xi măng. Năm 2008, UBND TP Đà Nẵng chấp nhận cho Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng ký hợp đồng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát thuê sử dụng tầng 01. Sau đây, Công ty này xin thuê tiếp tầng 2 để mở rộng Văn phòng Công ty.

Ngày 15/6/2009 (sau khi được thuê 05 tháng), Công ty Minh Hưng Phát có Tờ trình 17/2009/TTr-C.Ty xin mua lại ngôi nhà trên và cam đoan trả tiền 1 lần. Ngày 7/9/2009, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 5804/UBND –QLĐTh chấp nhận phân phối nhà và chuyển quyền sử dụng trọn vẹn nhà, đất ở 47 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát theo giá cao. Ngày 24/10/2009, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có Công văn 3493/VP- QLĐTh cho phép ứng dụng hệ số sinh lợi về đất đối có cơ sở nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học là 1,4 lần.

Tuy nhiên ngày 30/10/2009, Công ty Minh Hưng Phát có Công văn 21/CV-MHP xin giảm hệ số sinh lợi đối có nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học có nguyên nhân phân khúc BDS trong cả nước và ở địa phương đang trong hiện trạng đâyng băng và có thể còn kéo dài, nếu ứng dụng hệ số sinh lợi về đất là 1,4 lần để phân phối là quá cao.

Ngày 26/11/2009, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 7738/UBND-QLĐTh chấp nhận điều chỉnh giảm hệ số sinh lợi về đất ở 47 Nguyễn Thái Học từ 1,4 xuống 1,2 lần. Và đến ngày 5/1/2010 thì có Quyết định 1366/QĐ-UBND cho phép phân phối nhà, chuyển quyền sử dụng đất thuộc có nhà nước ở 47 Nguyễn Thái Học cho Công ty Minh Hưng Phát có tổng giá trị 4,26 tỉ đồng.

Vi phạm cam đoan về mục đích sử dụng

Ngoài nhà 47 Nguyễn Thái Học, ngày 30/3/2009, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 1873/UBND–QLĐTh chấp nhận cho Công ty Minh Hưng Phát thuê nhà đất ở số 02 Hải Phòng để làm Văn phòng Công ty, và giao Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng giải quyết thủ tục ký hợp đồng thuê nhà theo đúng quy định, đơn vị thuê phải cam đoan sử dụng đúng mục đích công năng.

Đến ngày 04/3/2010, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 1586/QĐ-UBND cho phép phân phối nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở số 02 Hải Phòng cho Công ty Minh Hưng Phát có tổng giá trị 3,34 tỉ đồng. Sau đây, Công ty Minh Hưng Phát đã nộp vào ngân sách số tiền 3,01 tỉ đồng vào ngày 29/3/2010 (được giảm 10% tiền sử dụng đất là 326,6 triệu đồng do nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày).

Qua những tin tức và thực ở cho thấy Công ty Minh Hưng Phát đã vi phạm cam đoan và quy định của UBND TP Đà Nẵng về mục đích sử dụng nhà, đất công sản được mua phân phối. Nhu cầu ban đầu mà Công ty này đưa ra để xin thuê, mua những nhà, đất nêu trên là để “làm Văn phòng công ty“, “mở rộng vận hành sản xuất kinh doanh của công ty”. UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty cam đoan sử dụng đúng mục đích, công năng.

Song trên thực ở, Công ty Minh Hưng Phát sau khi được mua đã không sử dụng đúng mục đích làm Văn phòng (chỉ đâyng trụ sở ở 44 Tổng Phước Phổ và sau đây chuyển về 198 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và giai đoạn này khu nhà, đất 02 Hải Phòng đang được sử dụng làm quán Trà sữa “Hi! Tea”, còn ngôi nhà 47 Nguyễn Thái Học hiện là điểm phân phối vé máy bay Vietnam Airline!

Lách luật để không đấu giá công khai

Mặt khác, cả 03 ngôi nhà 45 và 47 Nguyễn Thái Học cộng 02 Hải Phòng đều là tài sản thuộc có nhà ở công sản và thuộc trường hợp được phân phối theo quy định ở khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

Công ty Minh Hưng Phát sử dụng ngôi nhà 02 Hải Phòng không đúng có mục đích, công năng như cam đoan khi mua nhà, đất công sản (Ảnh: HC)

Việc phân phối những tài sản nhà, đất này theo quy định ở Điều 20 Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thì phải được thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Về trình tự, thủ tục phân phối đấu giá, ngoài việc thực hiện theo Nghị định 05/2005/NĐ-CP về phân phối đấu giá tài sản và Quy chế phân phối đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước ban hành theo Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng thì nhà, đất ở 02 Hải Phòng còn phải theo quy định ở Điều 13 Thông tư 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về thực hiện 1 số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên qua việc mua phân phối nêu trên cho thấy những nhà đất công sản 45, 47 Nguyễn Thái Học và 02 Hải Phòng đã bị hợp thức hóa trái pháp luật thông qua hình thức phân phối chỉ định, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính, làm thất thu lớn cho ngân sách TP, tác động xấu đến những chuyển nhượng trên phân khúc BDS.

Ngay sau khi thành lập (tháng 01/2009, có trụ sở ở số 44 Tống Phước Phổ, quận Hải Châu), mặc dù không có nhu cầu sử dụng làm Văn phòng (như đã cam đoan và theo đề nghị của UBND TP Đà Nẵng) nhưng Công ty Minh Hưng Phát vẫn lập thủ tục xin thuê nhà thuộc có nhà nước.

Tiếp đây, trong thời gian ngắn (05 tháng có nhà 47 Nguyễn Thái Học và 08 tháng có nhà 02 Hải Phòng), Công ty này đã lập thủ tục xin mua trực thứ hai diện “nhà đang thuê của Nhà nước” mà không qua đấu giá, nhằm được ứng dụng theo quy định của Nghị định 61-CP ngày 05/7/1994 về mua phân phối và kinh doanh nhà ở (được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định 21-CP ngày 16/4/1996).

Trong khi đây theo Điều 5 Nghị định 61-CP ngày 05/7/1994 thì cả 02 nhà, đất kể trên hoàn toàn không thuộc đối tượng phân phối cho người đang thuê, vì “Nhà nước thực hiện phân phối nhà ở thuộc có Nhà nước cho người đang thuê phần quy mô đang được thuê để người mua nhà có điều kiện cải thiện chỗ ở”.

Việc Công ty Minh Hưng Phát lách quy định này là để làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm theo đơn giá đất do UBND TP Đà Nẵng ban hành hàng năm (thấp hơn rất nhiều so có giá phân khúc trong cộng thời điểm mua phân phối theo mục đích sử dụng mới của khu đất theo đúng quy định ở điểm a khoản 1 Điều 22 của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ).

Bất công có cán bộ hưu trí

Đáng chú tâm, cộng trong thời điểm năm 2009, cũng xin mua nhà thuộc có nhà nước nhưng UBND TP Đà Nẵng đã có sự ưu ái lớn về giá phân phối nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học cho Công ty Minh Hưng Phát so có giá phân phối cho gia đình của 01 cán bộ hưu trí đã ở liên tục hơn 53 năm có nhiều thế hệ ở 213 Hải Phòng.

Cụ thể, nhà đất ở 47 Nguyễn Thái Học (những con phố loại 1, địa điểm 1) do Công ty Minh Hưng Phát mới thuê 10 tháng lại được giảm hệ số sinh lợi từ 1,4 xuống còn 1,2 theo kiến nghị của Công ty – giảm hơn 695,8 triệu đồng. Còn có nhà, đất ở 213 Hải Phòng (những con phố loại 2, địa điểm 1) bố trí cho cán bộ hưu trí là hộ ông Vũ Văn Nam thuê ở liên tục kể từ năm 1964 nhưng đến năm 2009, UBND TP Đà Nẵng lại chọn lọc nâng hệ số sinh lợi từ 1,2 lên 1,4 – tăng hơn 335,9 triệu đồng.

Chính điều đây đã dẫn đến việc hộ ông Vũ Văn Nam liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo đến những cơ quan tính năng do không được mua nhà theo Nghị định 61-CP mà phải mua theo giá công sản. Ngoài ra, những cơ quan tính năng hiện cũng đang xác định chính xác giá trị chênh lệch mà Công ty Minh Hưng Phát được hưởng thông qua việc mua phân phối 02 ngôi nhà 47 Nguyễn Thái Học và 02 Hải Phòng.

Đặc biệt có ý kiến cho rằng hành vi của Công ty Minh Hưng Phát và Công ty I.V.C. cho thấy có dấu hiệu được ưu ái bởi 1 số cá nhân liên quan của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (bộ phận Quản lý thành phố), Sở Xây dựng và Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng vào thời điểm mua phân phối những nhà đất công sản nêu trên nhằm trục lợi, vi phạm khoản 2, 5 Điều 6 Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 2008. Điều này cũng cần được những cơ quan tính năng xác minh, làm rõ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/