Đà Nẵng: Ngăn công chứng “bắt tay” ngân hàng “vẽ đường” trốn thuế BĐS

Sở Tư pháp Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch ngăn chặn hiện trạng các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng “bắt tay” có các ngân hàng “vẽ các con phố” cho bạn trốn thuế khi mua bán, mua bán tài sản, nhất là BDS!

Ngày 10/8, Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở, vừa ký ban hành Kế hoạch số 2485/KH-STP triển khai Đề án “Chống thất thu thuế đối có 1 số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng” (ban hành kèm theo Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND TP Đà Nẵng).

Khách hàng đến chuyển nhượng ở 1 phòng công chứng trên các con phố Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Tại đấy có treo cả bảng quảng cáo cho dịch vụ của 1 ngân hàng! (Ảnh: HC)

Theo đây, Sở Tư pháp Đà Nẵng tập trung tuyên truyền, phổ biển pháp luật nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực công chứng nhằm trốn thuế. Đặc biệt là các hành vi “ký gửi, ký chờ” của công chứng viên và các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc “ký gửi, ký chờ” khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán, mua bán BDS nhằm trốn thuế.

Cùng có đây là các hành vi “liên danh, liên kết, móc nối, thông đồng trích tỉ lệ % cho ngân hàng và nhân viên ngân hàng”, giải đáp, giải đáp bạn trai cầu công chứng ghi sai lệch giá trị chuyển nhượng tài sản trong hợp đồng mua bán, mua bán so có giá trị chuyển nhượng thực ở… Qua đây để các tổ chức, cá nhân, người dân nắm được về thủ đoạn trốn thuế, tranh giành không lành mạnh thông qua các hành vi nêu trên để kịp thời tố giác có cơ quan tính năng.

Kế hoạch 2485/KH-STP cũng sẽ triển khai thực hiện các phương pháp phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm khi thực hiện việc công chứng hợp đồng dân sự nhằm trốn thuế và phòng, chống việc tranh giành không lành mạnh giữa các tổ chức công chứng.

Cụ thể, sẽ tổ chức quán triệt và đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên ký cam đoan tuyệt đối không thực hiện hành vi “ký gửi, ký chờ” khi công chứng các hợp đồng, chuyển nhượng, đặc trưng là các hợp đồng mua bán, mua bán BDS nhằm trốn thuế và hành vi “liên danh, liên kết, móc nối, thông đồng trích tỉ lệ % cho ngân hàng, nhân viên ngân hàng” nhằm thu hút bạn.

Tham mưu văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng quán triệt đến các công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình tuyệt đối không được giải đáp, giải đáp bạn trai cầu công chứng ghi sai lệch giá trị chuyển nhượng tài sản trong hợp đồng mua bán, mua bán so có giá trị chuyển nhượng thực ở nhằm trốn thuế.

Đồng thời phối hợp, phản ánh đến Ngân hang Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng về các tổ chức tín dụng “liên danh, liên kết, móc nối, thông đồng trích tỉ lệ %” có các tổ chức hành nghề công chức nhằm thu hút bạn, để Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đây, Sở Tư pháp Đà Nẵng cũng rà soát, tổng hợp các vướng mặc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng để đề xuất, kiến nghị cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho thích hợp. Phối hợp, phản ánh đến Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng các vướng mặc, bất cập khi công chứng các hợp đồng thế chấp, vay vốn được soạn thảo sẵn, gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến ích lợi bạn trai cầu công chứng.

Cùng có đây, Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất vận hành của các tổ chức hành nghề công chứng; phối hợp có cơ quan thuế kiểm tra chuyên đề về thu phí, thù lao công chứng, việc sử dụng hóa đơn, phiếu thu, nghĩa vụ thế đối có Nhà nước… ở các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật.

Đáng chú tâm, Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ tập trung nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong vận hành công chứng; đã đi vào hoạt động phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và triển khai thực hiện ở toàn bộ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Đồng thời chia sẻ dữ liệu công chứng cho các cơ quan thuế, TN-MT để tra cứu nhằm kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo văn bản công chứng, chắc chắn quyền và lợi ích của người dân. Bên cạnh đây, Sở Tư pháp Đà Nẵng cũng sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn trong quý 4/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/