Đà Nẵng: Quy định đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái những quy định của UBND TP Đà Nẵng về tiêu chí ưu tiên để chọn lọc đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Sau khi báo điện tử Infonet đăng tin “Đà Nẵng: Ai được ưu tiên đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc có nhà nước?”, đã có nhiều bạn đọc là người dân, cán bộ công chức, công ty yêu cầu cho biết quy định của UBND TP Đà Nẵng về đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội (NOXH) không thuộc có của nhà nước mà do công ty bỏ vốn đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định cụ thể về tiêu chí chọn lọc đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

PV Infonet đã chuyển câu hỏi này đến Sở Xây dựng Đà Nẵng và được biết ngày 8/1, Sở đã có Công văn 195/SXD-QLN gửi Liên danh DMC-579, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước… thông báo quy định của UBND TP Đà Nẵng ở Quyết định 5289/QĐ-UBND về tiêu chí chọn lọc đối tượng mua, thuê, thuê mua NOXH đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP.

Theo đây, quy định này tiến hành cho những đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH theo Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc phân phối, cho thuê, cho thuê mua, quản lý sử dụng và hoạt động khai thác và những cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực NOXH.

Cụ thể, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua NOXH đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thực hiện theo quy định ở Điều 49 và Điều 51 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; việc chọn lọc đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH thực hiện theo qui định xét duyệt được quy định ở Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng quy định 1 số tiêu chí ưu tiên như sau: a/ Hộ gia đình có người có công có Cách mạng (được quy định ở Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công có Cách mạng về nhà ở); b/ Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; c/ Đối tượng thuộc diện lôi kéo theo chính sách phân phối hàng lôi kéo nguồn nhân lực của TP; d/ Đối tượng đang nuôi dưỡng người khuyết tật.

STT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí gặp khó về nhà ở:

-Chưa có nhà ở

-Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc tổng diện tích bình quân dưới 10m2/người

40

30

2

Tiêu chí về đối tượng:

-Đối tượng 1 (quy định ở những Khoản 5,6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở)

-Đối tượng 2 (quy định ở khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở)

-Đối tượng quy định ở những Khoản 1,8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở

30

20

40

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

-Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1

-Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2

-Hộ gia đình có có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

10

7

4

4

Tiêu chí ưu tiên do UBND đô thị quy định:

-Đối tượng quy định ở Điểm a nêu trên

-Đối tượng quy định ở những Điểm b,c và d nêu trên

10

7

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng những tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ chung cư do chủ đầu tư mở phân phối thì việc xét duyệt, chọn lọc đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí như ở bảng điểm nêu trên.

Quyết định 5289/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ đối tượng, điều kiện, qui định, tiêu chí xét duyệt, trình tự, thủ tục và hồ sơ xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được thực hiện theo quy định ở Điều 49 và Điều 51 Luật Nhà ở; Điều 20, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Thông tư 20/2016/TT-BXD và những nội dung khác có liên quan theo quy định.

Các tranh chấp liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục được mua, thuê, thuê mua NOXH do Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP tham khảo, giải quyết. Các tranh chấp về hợp đồng, thuê, thuê mua NOXH trong quá trình thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự.

Đồng thời Quyết định 5289/QĐ-UBND nêu rõ, những hành vi vi phạm hành chính theo quy định ở Quyết định này được xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về thi công và pháp luật về nhà ở.

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái những quy định liên quan đến tiêu chí ưu tiên để chọn lọc đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH theo quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường.

Các chủ đầu tư dự án NOXH thực hiện việc phân phối, cho thuê, cho thuê mua NOXH không đúng đối tượng thì bị xử phạt hành chính theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/