Đà Nẵng: Sửa đổi quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Theo quy định mới, quy mô tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau tách thửa phải chắc chắn lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 (ở các phường trọng điểm, ngoại thành) và 120m2 (huyện Hòa Vang); chiều rộng các cạnh phải trên 4m!

Tại phiên họp thường kỳ UBND TP Đà Nẵng ngày 7/8, các đại biểu đã trao đổi và thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP (ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND TP Đà Nẵng). Trong đây có sửa đổi quy định về quy mô đất tối thiểu được tách thửa, chiều rộng các thửa đất tối thiểu đối có đất ở ở các khu vực quận, phường.

Các thành viên UBND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP ở phiên họp ngày 7/8 (Ảnh: HC)

Cụ thể, quy mô tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (ngoại trừ các trường hợp độc đáo) phải chắc chắn lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 ở các phường khu vực trọng điểm, ngoại thành và 120m2 (ở huyện Hòa Vang); đồng thời chiều rộng các cạnh phải trên 4m.

Quyết định mới cũng có các điều khoản để hạn chế việc người sử dụng đất lợi dụng quy định về trường hợp độc đáo tách ra nhiều thửa đất có quy mô nhỏ để mua bán; hạn chế việc tách thành nhiều thửa mà chưa đầu cơ sở hạ tầng cần thiết, dẫn đến chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất, đầu cơ đất, không lành mạnh trong phân khúc BĐS. Đồng thời đề nghị người sử dụng đất phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý thi công về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Đối có trường hợp tách thửa đất có quy mô đất tự mở các con phố làm lối đi, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch thi công QCXDVN01:2008/BXD, trong trường hợp quy hoạch cải tạo các khu dân cư cũ trong thành phố, lộ giới các tuyến các con phố trong nhóm nhà ở tình trạng phải chắc chắn ≥4m.

Do vậy, Quyết định mới đề nghị người sử dụng đất có văn bản tự nguyện hiến đất mở các con phố, có UBND phường, xã xác nhận; lối đi mới hình thành tối thiểu phải bằng có lộ giới kiệt hẻm ở khu vực theo quy định đối có các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và chắc chắn kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phần quy mô này biểu hiện là các con phố giao thông.

Đáng chú tâm, trong Quyết định mới vừa được UBND TP Đà Nẵng thông qua và sắp được ban hành cũng sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và thời hạn thực hiện cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo hướng giảm số ngày thực hiện và quy định trách nhiệm của từng cơ quan khi thực hiện các thủ tục này

Đối có quy định về giá nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, hiện đang thực hiện theo Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND TP. Đến nay đa số các căn cứ pháp lý của Quyết định số 01 này đã được sửa đổi, bổ sung thay thế bởi các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính.

Do vậy, để chắc chắn thích hợp theo các quy định hiện hành và thực ở thực hiện Sở Tài chính Đà Nẵng đã phối hợp có Sở Xây dựng và Cục Thuế TP thi công dự thảo Quyết định quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối có nhà trên địa bàn TP.

Việc quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối có nhà trên địa bàn TP, trong đây có quy định rõ mật độ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ chắc chắn được tính bao quát và đầy đủ về các nội dung liên quan để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP triển khai thực hiện.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/