Đà Nẵng: Thanh tra việc bố trí căn hộ nhà nước cho 1.324 cán bộ công chức

UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự tính ngày 11/7, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo kết quả thanh tra 1.324 trường hợp CBCCVC và người lao động được bố trí căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước

Như tin đã đưa, UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo số 163/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện một vài nội dung , công việc theo một vài Nghị quyết của HĐND TP, một vài Thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP ở một vài phiên họp trong năm 2018, để dự tính trình ra kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Đà Nẵng sẽ khai mạc ngày 9/7.

Kết quả thanh tra việc bố trí căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước cho CBCC sắp được UBND TP Đà Nẵng báo cáo ra kỳ họp HĐND TP (Ảnh: HC)

Trong đây, UBND TP Đà Nẵng cho biết đang triển khai thanh tra việc sử dụng chung cư đối có đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) được cấp nhà. Cụ thể, ngày 26/3, Đoàn thanh tra đã tổ chức mở bán chọn lọc thanh tra ở Công ty Quản lý nhà chung cư, đề nghị Công ty cung cấp và bổ sung hồ sơ liên quan đến việc bố trí, quản lý sử dụng căn hộ chung cư chung cư.

Trong đây, Công ty Quản lý nhà chung cư đã cung cấp cho Đoàn thanh tra hồ sơ cụ thể của 1.324 trường hợp là CBCCVC, NLĐ) được bố trí thuê và sử dụng căn hộ chung cư chung cư trên địa bàn TP từ trước cho đến thời điểm 31/12/2017.

Đồng thời Đoàn thanh tra đã gửi văn bản để làm việc và đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP và một vài Chi nhánh quận, huyện kiểm tra, rà soát, thống kê một vài tài liệu về nhà ở, đất ở của 1.324 trường hợp là CBCCVC, NLĐ nêu trên, gửi về Đoàn thanh tra để tổng hợp làm cơ sở đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra.

Từ ngày 28/3 đến ngày 25/5, Đoàn thanh tra đã áp dụng kiểm tra một vài hồ sơ do Công ty Quản lý nhà chung cư cung cấp, đồng thời làm việc có lãnh đạo Công ty để xác nhận một vài số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến việc bố trí, quản lý sử dụng căn hộ chung cư chung cư.

Đoàn thanh tra cung có văn bản gửi đến một vài cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương; một vài cơ quan công an, quân đội; một vài sở, ban, ngành; một vài công ty đâyng trên địa bàn TP (dao động 350 đơn vị) đề nghị Thủ trưởng một vài cơ quan, đơn vị chỉ đạo một vài phòng, ban, đơn vị trực thuộc và CBCCVC, NLĐ được bố trí nhà chung cư thuộc có Nhà nước áp dụng kê khai và xác nhận hiện trạng nhà ở, đất ở, lương để làm cơ sở cho Đoàn thanh tra đối có có một vài tiêu chí liên quan đến việc xét duyệt, bố trí và sử dụng căn hộ chung cư chung cư.

Bên cạnh đây, Đoàn thanh tra cũng làm việc có Bộ chỉ huy BĐBP TP, Công an TP, Văn phòng HĐND TP, một vài Sở Xây dựng, LĐ-TB-XH, Y tế và một vài đơn vị liên quan, một vài nhà trưởng, quản lý viên ở một vài khu chung cư về một vài nội dung liên quan đến việc xét duyệt, bố trí và sử dụng căn hộ chung cư chung cư.

“Ngày 25/6, Đoàn thanh tra kết thúc và lập biên bản có Công ty Quản lý nhà chung cư. Từ ngày 26/6 đến 10/7, Đoàn thanh tra dự tháo báo cáo và họp Đoàn thanh tra để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra. Dự kiến ngày 11/7, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND TP. Ngoài ra, Đoàn thanh tra đã áp dụng kiểm tra thực ở đột xuất ngoài giờ vào một vài ngày làm việc (từ 18h – 22h) được dao động 250 trường hợp” – Báo cáo 163/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký cho hay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/