Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cao nhất 411,3 triệu; thấp nhất 100.000 đồng

Ngày 29/12, Phòng Lao động – Tiền thu nhập – Bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng) cho hay, qua số liệu khảo sát, thống kê tiền thu nhập năm 2018, thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong những công ty trên địa bàn cho thấy thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm công ty FDI.

Cụ thể, đối có những công ty ngoài KCN, tiền thu nhập năm 2018 cao nhất 331.735.000 đồng/tháng; thấp nhất 3.350.000 đồng/tháng. Tiền thu nhập bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 7.823.000 đồng/tháng; công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 7.478.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty FDI là 6.456.000 đồng/tháng và thuộc loại hình công ty dân doanh 6.366.000 đồng/tháng.

Công nhân rất chờ mong vào khoản thưởng của những công ty để lo Tết cho gia đình được chu đáo. (Ảnh: HC)

Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019, đối có những Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 22.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 4.728.000 đồng và người lao động là 3.207.000 đồng. Đối có những công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất 40.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.509.000 đồng và người lao động là 1.183.000 đồng.

Đối có những công ty dân doanh, tiền thưởng cao nhất 33.000.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.450.000 đồng và bình quân người lao động là 870.000 đồng. Đối có những công ty FDI, tiền thưởng cao nhất 112.860.000 đồng, thấp nhất 350.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.403.000 đồng và bình quân người lao động là 905.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đối có những Công ty TNHH MTV do Nhà nước 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 44.000.000 đồng, thấp nhất 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.023.000 đồng và người lao động là 4.953.000 đồng. Đối có những công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 50.000.000 đồng, thấp nhất 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 11.133.000 đồng và người lao động 7.216.000 đồng.

Đối có những công ty dân doanh, tiền thưởng cao nhất 110.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.858.000 đồng và người lao động là 8.883.000 đồng. Đối có nhóm công ty FDI, tiền thưởng cao nhất 93.000.000 đồng, thấp nhất 1.200.000 đồng, bình quân người quản lý là 20.339.000 đồng và người lao động là 5.914.000 đồng.

Đối có những công ty trong KCN, tiền thu nhập cao nhất 50.000.000 đồng/tháng; tiền thu nhập thấp nhất 3.530.000 đồng/tháng. Tiền thu nhập bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình công ty FDI là 7.173.000 đồng/tháng và thuộc loại hình công ty dân doanh 5.995.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019, đối có những công ty FDI, cao nhất 30.171.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân là 3.361.000 đồng. Đối có những công ty dân doanh, tiền thưởng cao nhất 2.000.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân là 763.000 đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, đối có nhóm công ty FDI, tiền thưởng cao nhất 411.340.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 11.189.000 đồng. Đối có những công ty dân doanh, tiền thưởng cao nhất 50.000.000 đồng, thấp nhất 250.000 đồng, bình quân là 5.757.000 đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/