Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất 131 triệu, thấp nhất 200 ngàn!

Mức thưởng cao nhất và thấp nhất trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất trên địa bàn Đà Nẵng đều thuộc về nhóm một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong khu công nghiệp.

Ngày 2/1, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đã mở bán kết quả khảo sát, thống kê tiền lương bổng năm 2017 và tình hình thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở một số công ty trên địa bàn TP. Theo đây, đối có một số công ty ngoài khu công nghiệp (KCN), tiền lương bổng cao nhất năm 2017 là 256.747.692 đồng/tháng (thuộc 1 người quản lý ở nhóm công ty dân doanh); thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng (thuộc một số công ty dân doanh).

Anh chị em công nhân rất chờ mong vào một số khoản lương bổng, thưởng trong dịp Tết để chăm lo Tết cho gia đình (Ảnh: HC)

Tiền lương bổng bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.946.000 đồng/tháng, thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 6.443.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty FDI là 6.138.000 đồng/tháng và thuộc loại hình công ty dân doanh 6.059.000 đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết dương lịch 2018 của một số công ty ngoài KCN, đối có một số Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thì tiền thưởng cao nhất là 11.400.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.966.000 đồng và bình quân người lao động là 1.936.000 đồng. Đối có một số công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, thưởng cao nhất 8.700.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 993.000 đồng và bình quân người lao động là 591.000 đồng.

Đối có một số công ty dân doanh, thưởng cao nhất 35.441.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.979.000 đồng và bình quân người lao động là 690.000 đồng. Đối có một số công ty FDI, thưởng cao nhất 35.159.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.097.000 đồng và bình quân người lao động là 446.000 đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất của một số công ty ngoài KCN, đối có một số Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất 50.000.000 đồng, thấp nhất 1.500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.355.000 đồng và bình quân người lao động là 6.410.000 đồng. Đối có một số công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tthưởng cao nhất 300.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.819.000 đồng và bình quân người lao động là 7.826.000 đồng

Đối có một số công ty dân doanh, thưởng cao nhất 70.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.132.000 đồng và bình quân người lao động là 4.471.000 đồng. Đối có nhóm công ty FDI, thưởng cao nhất 92.995.000 đồng, thấp nhất 1.008.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.192.000 đồng và bình quân người lao động là 5.828.000 đồng.

Đối có một số công ty trong KCN, tiền lương bổng cao nhất trong năm 2017 là 79.185.000 đồng/tháng; thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng. Tiền lương bổng bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.664.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty FDI là 6.810.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.582.000 đồng/tháng và thuộc loại hình công ty dân doanh 6.330.000 đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2018 của một số công ty trong KCN, đối có một số Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất 11.346.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân là 3.347.000 đồng. Đối có một số công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, thưởng cao nhất 33.600.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng, bình quân là 12.323.000 đồng.

Đối có một số công ty dân doanh, thưởng cao nhất 33.975.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 1.862.000 đồng. Đối có một số công ty FDI, thưởng cao nhất 70.000.000 đồng, thấp nhất là 7.500.000 đồng, bình quân là 9.177.000 đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, đối có một số Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất 25.000.000 đồng, thấp nhất 2.000.000 đồng, bình quân là 6.523.000 đồng. Đối có một số công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, thưởng cao nhất 40.000.000 đồng, thấp nhất 4.100.000 đồng, bình quân là 11.136.000 đồng.

Đối có một số công ty dân doanh, thưởng cao nhất 40.000.000 đồng, thấp nhất 250.000 đồng, bình quân là 5.135.000 đồng. Đối có nhóm công ty FDI, thưởng cao nhất 131.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân là 8.834.000 đồng.

Như vậy mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất (131 triệu đồng) và thấp nhất (200.000 đồng) đều thuộc về nhóm công ty FDI trong KCN. Trong khi tiền lương bổng cao nhất trong năm 2017 (256.747.692 đồng/tháng) và thấp nhất (3,32 triệu đồng/tháng) thuộc về nhóm công ty dân doanh ngoài KCN.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/