Đã xử lý hơn 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Tính lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 03/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Thông tin kết quả vận hành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến nay, về căn bản, 1 số ngân hàng thương mại (NHTM) đã thi công xong phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu, trình NHNN phê duyệt.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu ở buổi họp tài liệu về kết quả vận hành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018

Trong đây 1 số phương án tập trung chú trọng nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; tăng cường năng lực tài chính, mở rộng diện tích, mạng lưới, phát triển 1 số dịch vụ chi trả, dịch vụ phi tín dụng khác…

Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kiên quyết 1 số rủi ro, tồn ở và sai phạm của tổ chức tín dụng (TCTD), thúc đẩy 1 số TCTD triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống 1 số TCTD gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ – TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ .

Sau khi có Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 số TCTD (Nghị quyết 42), các gặp khó trong công tác xử lý nợ xấu trước đây đã dần được tháo gỡ, nhờ đây quá trình xử lý nợ xấu đã đạt được các kết quả tích cực.

Đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 03/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Mặt bằng lãi suất trong các tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đây 1 số NHTM Nhà nước và 1 số NHTM cổ phần đã giảm dao động 0,5%/năm lãi suất cho vay đối có 1 số bạn tốt.

Lãi suất cho vay GĐ này phổ biến dao động 6-9%/năm đối có ngắn hạn, trung-dài hạn dao động 9-11%/năm; đối có bạn có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ dao động 4-5%/năm.

Tín dụng tăng trưởng thích hợp có diễn biến kinh tế vĩ mô. Cơ cấu tín dụng đã hướng vào 1 số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc trưng là 1 số lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng đối có 1 số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, chắc chắn an toàn vận hành ngân hàng.

Dư nợ tín dụng tăng ngay từ các tháng đầu năm; đến ngày 31/5/2018, tín dụng tăng 6,16% so có cuối năm 2017.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết trong các tháng thứ hai của năm 2018, NHNN tiếp tục điều hành CSTT chủ động, thận trọng, linh hoạt, phối hợp nghiêm ngặt có chính sách bán hàng tài khóa và 1 số chính sách bán hàng kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; bảo đảm thanh khoản của 1 số TCTD, ổn định phân khúc tiền tệ, phân khúc ngoại hối.

Trong đây chú trọng điều hành linh hoạt nghiệp vụ phân khúc mở thích hợp có diễn biến phân khúc, tình hình vốn khả dụng của TCTD để hỗ trợ ổn định phân khúc tiền tệ; điều hành lãi suất thích hợp có cân đối vĩ mô, lạm phát và phân khúc tiền tệ. Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu, phân khúc ổn định, kinh tế vĩ mô thuận lợi, điều hành 1 số công cụ CSTT hỗ trợ TCTD giảm lãi suất huy động, tạo điều kiện cho TCTD phấn đấu giảm lãi suất cho vay trên cơ sở chắc chắn vận hành an toàn, lành mạnh tài chính và giảm nợ xấu; Thực hiện 1 số biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển chi trả không dùng tiền mặt; chắc chắn an ninh, an toàn trong vận hành chi trả…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/